SFP vill se fler hemvårdare

12.10.2017 kl. 15:17
Svenska folkpartiets partistyrelse oroar sig för kvaliteten på hemvården. Speciellt oroväckande är bristerna inom den svenskspråkiga hemvården i södra Finland.

På sitt möte i Helsingfors idag diskuterade partistyrelsen behovet av att utveckla hemvården för att bättre bemöta de behov som både patienter och vårdare har. Att antalet minnessjuka ökar måste också beaktas.

- De signaler vi den senaste tiden fått kring hemvården är oroväckande. Det kan inte vara så att en äldre person eller dennes anhöriga ska behöva vara oroade för hur vården fungerar. Hemvården ska kännas som ett stöd i vardagen, inte tvärtom. Det kan heller inte vara så att man blir ännu mer utsatt om man saknar anhöriga, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Personalbrist samt närvårdaryrkets attraktionskraft är förutom nivån på lönen är de största utmaningarna i dagsläget. Hemvårdarna måste hinna göra annat än att bara sitta i bil mellan klienterna.

- Det har konstaterats att en lösning på de ökande hälsovårdskostnaderna kunde vara att låta dem som kan och vill bo hemma få göra det så länge man önskar. Ska det lyckas måste det vara möjligt och attraktivt för fler att utbilda sig till hemvårdare, speciellt på svenska. Samtidigt måste de som behöver det kunna få en plats på serviceboende. Redan i kommunernas upphandlingskriterier behöver kommunen se till att språkkriterierna uppfylls.

- Det är ytterst viktigt att vi fortsätter utveckla hemvården utgående från de äldres behov av service och trygghet i vardagen.