Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras i ramrian

09.04.2018 kl. 12:00
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att i ramrian fatta beslut om utarbetandet av ett nationellt program för mental hälsa.

- Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen. Trots det har den psykiska hälsan tyvärr ändå blivit i skymundan i vårdreformen, säger Henriksson.

 

Henriksson påminner också om att den s.k. Saari arbetsgruppens nyligen utgivna rapport om ojämlikhet lyfter upp den svaga och regionalt ojämlika tillgången till mentalvårdstjänster.

 

- Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket. Varje euro som investeras i arbetet för psykisk hälsa betalar sig själv tillbaka mångfalt, både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa.

 

- Främjandet av den mentala hälsan förbättrar även förutsättningarna för sysselsättning. Också därför skulle det vara motiverat att regeringen i ramrian vidtar åtgärder för att förstärka arbetet för psykisk hälsa.