En gemensam nordisk E-identifikation möter stöd i ministerrådet

16.04.2018 kl. 10:37
Förslaget om att införa en nordisk -ID behandlades under tisdagen på Nordiska rådets temasession i Akureyri, Island.

Detta efter att ministerrådet återkommit med beskedet att stödja införandet av ett ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden som etableras för samtliga länder.

Ärendets talesperson Anna-Maja Henriksson (SFP) som representerar mittengruppen kommenterar:

- Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet att kunna gå fram i en gemensam fråga som kan få stor och konkret betydelse i människors vardag. 

- Nu är det angeläget att den expertgrupp som ministerrådet tillsatt kommer framåt och att vi kan se fram emot ett e-ID-system som avskaffar gränshinder och skapar förutsättningar för Norden att vara föregångare på detta område, avslutar Henriksson.