Regeringens jobb blev på hälft

23.04.2018 kl. 12:09
Partiledare Anna-Maja Henriksson (SFP) medger gärna att det finns många bra saker i regeringens sista rambudget som debatterades i riksdagen på tisdag.

– Det är ändå klart att de stora reformerna faller på nästa regerings ansvar. Då avser jag den nödvändiga reformen av familjeledigheterna, en helt ny socialskyddsreform och de strukturella problemen inom arbetslivet som fortfarande är olösta.

 

Henriksson säger att det är bra att de offentliga finanserna kommer de närmaste åren i balans för första gången efter den finanskris som började år 2008. Men, ser vi på litet längre sikt är inte samhällsekonomin så rosig som den här målas upp.

 

– Det är väldigt få som tror att social- och hälsovårdsreformen på riktigt ska ge kostnadsinbesparingar. Tvärtom tyder mycket av det som experterna sagt i offentligheten att kostnaderna kommer att öka. Det här är därför en megafråga – en fråga om 3–4 miljarders glapp i den ekonomiska politikens stenfot, säger Henriksson.

 

Hon understryker att vi inte behöver en vårdreform som ökar byråkratin och förvaltningen, utan vi behöver en reform som åtgärdar de brister som finns idag då det gäller tillgång till läkare och jämlik vård.