Slopa språkförsöket med frivillig skolsvenska

14.05.2018 kl. 11:26
Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att försöket med frivillig skolsvenska borde slopas.

− Det är dags för regeringen att inse att språkförsöket inte längre är motiverat att genomföra. Nu har ytterligare en kommun dragit sig ur och det är bara fyra kommuner kvar. Hela försöket håller på att bli en fars, säger Anna-Maja Henriksson.

 

I onsdags meddelade Jämsä stad att den drar sig ur på grund av ringa intresse, endast två elever ville delta i försöket. Tidigare i våras drog sig också Kaustby ur.

 

− Ursprungligen ville regeringen att 2200 sjätteklassare skulle delta i försöket. Nu är det färre än 450 elever som vill delta. Jag ser faktiskt ingen poäng med att gå vidare med försöket, säger Henriksson.

 

De kommuner som fortfarande vill delta är Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi.

 

− Empiriskt kommer inte det här försöket att ge ett resultat som har någon betydelse. Tvärtom riskerar det att försätta de elever som går med i försöket i en ojämlik situation i förhållande till andra elever i landet, säger Henriksson.

 

− I stället för ett urvattnat och onödigt språkförsök behövs nu åtgärder som förnyar språkundervisningen. Det behövs fler språkbadslärare så att tillgången till språkbad och språkduschar blir bättre såväl i dagvården som i skolan, säger Henriksson.