Kolumn: Vi behöver våra unga

14.05.2018 kl. 11:28
Om några veckor är det igen dags för skolavslutning. Många unga får en yrkesexamen eller blir studenter. Andra går ut nian och fortsätter sin utbildningsbana på andra stadiet till hösten.

För en del väntar inträdesprov till yrkeshögskola eller universitet, andra söker träget efter sommarjobb. Vissa fortsätter att söka sig själva och har svårt att hitta vägen framåt. Det gemensamma är att Finland behöver dem alla med tanke på framtiden. Det borde varje ung finländare få höra och gärna flere gånger om. Du är värdefull, för din familj, för dina vänner, för ditt lokalsamhälle, för ditt land!

 

Det finns också flere positiva tecken i vårt land just nu. Sysselsättningen har förbättrats märkbart. Färre människor går utan jobb. Finland har i en FN-rapport utsetts till världens lyckligaste land, och vi lever allt längre. Men för att trygga vårt välfärdssamhälle också i framtiden behöver vi fler arbetsplatser och fler människor i arbetslivet. Därför behövs också ett positivt företagarklimat, något som vi i Österbotten är duktiga på. Det är i de små och medelstora företagen som flest nya arbetsplaster skapas. Att höja sysselsättningsgraden ytterligare är viktigt. Vi ska sätta ribban ännu högre än regeringens mål på 72 procent. Sysselsättningsgraden borde vara minst 75, men helst närmare 80 procent. För att nå dit behöver vi förnya vår arbetsmarknad.

 

Nu planerar regeringen att försämra anställningsskyddet för unga under 30 år. Det är ingen god idé. Jag anser att man borde hitta andra utvägar. Förslagsvis kunde regeringen titta på möjligheten till en ungdomsreservering i beskattningen. Med hjälp av en sådan kunde till exempel små företag få göra en extra reservering som motsvarar 30 procent av den ungas lönekostnader. De reserverade medlen skulle inte beskattas och skulle få användas till att finansiera investeringar. Det här vore ett mer sporrande alternativ och är i alla händelser värt att utreda.

 

Det blir allt vanligare att unga finländare flyttar utomlands för att jobba. Enligt Akavas undersökning ser hela 44 procent av finländarna mellan 18 och 35 år det som sannolikt att de flyttar från Finland. Att få internationell arbetserfarenhet är absolut en bra sak. Det är lärorikt att jobba i ett annat land och lära känna andra kulturer.  Det som ändå oroar mig är om en allt större del väljer att inte flytta tillbaka till Finland. Det innebär på sikt en hjärnflykt, som jag inte tror att vi har råd med. Därför behöver den här frågeställningen lyftas upp. Vi behöver tillsammans på olika plan i samhället fundera på vad vi kan göra för att Finland ska vara så lockande, att ungdomar som sökt sig utomlands, också gärna återvänder i något skede av livet. Vi behöver också kunna attrahera unga från andra länder att flytta till Finland för studier och jobb.