Henriksson i sitt linjetal: Finland bör vara världens barnvänligaste land

28.05.2018 kl. 10:55
I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.

– Jag är jättestolt över vårt förslag till bättre familjepolitik. Vi vill att alla barn erbjuds en jämlik och god start i livet. Vi vill göra det lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill nå en mer jämställd lönepolitik – kvinnans euro ska vara 100 cent. Hela samhället suktar efter förändring, men regeringen väljer att bromsa. Därför måste vi nu lyfta ribban högt. Vårt mål bör vara att Finland blir världens barnvänligaste land!

 

Henriksson föreslog också att nästa regering bör förnya socialskyddet, familjeledigheterna, småbarnspedagogiken och beskattningen som en helhet. 

 

– Vi behöver förnyelse. För barnens och för familjernas skull. Men också för att förutsättningarna att sysselsätta sig och att ta emot jobb förbättras.

 

Enligt Henriksson sätter SFP tummen ner för regeringens vårdreform.

 

– Jag vill säga, i klarspråk: Svenska folkpartiet kan inte ställa sig bakom regeringens vårdreform. Den innehåller alldeles för stora risker. Och låt mig också säga: vi idkar ingen helikopterhandel!