Anna-Maja Henrikssons linjetal under partidagen

28.05.2018 kl. 11:00
Talet hölls under partidagen i Uleåborg 26.5.2018

Foto: Johan Hagström

 

Talat ord gäller

Bästa partidag, kära SFP:are
Jag känner en oerhörd stolthet att få står här idag. Stolthet att få leda världens bästa parti, Svenska folkpartiet. Och det är tack vare er och alla andra partiaktiva som vi är det bästa partiet. Det handlar om lagspel, vi gör detta tillsammans för att påverka och skapa trygghet och välfärd. Det är ert hårda arbete på fältet och i kommunerna som gör SFP. Jag vill börja med att tacka er, ett stort tack! Likaså vill jag tacka alla mina goda kolleger i Svenska riksdagsgruppen, som i vått och tort håller vår fana högt i riksdagen. Tack! Och jag vill också rikta ett jätte stort tack till vår fina personal för det utmärkta arbete ni gör. Tack!

Det finns en klar beställning i samhället för vår politik och för våra värderingar. Det betyder också att vi har goda möjligheter att bli fler, vi vill och jag vill att SFP ska växa. Och vi har vuxit, särskilt bland unga. Svensk Ungdoms medlemsrekrytering har varit enastående. Grattis SU! Men det är uppenbart att vi har en stor potential att bli ännu fler runtom i Finland. Det är också därför vi är här i år, utanför för våra traditionella kretsar, här i Uleåborg.

Vi gör nämligen historia genom att första gången någonsin hålla Partidag i Uleåborg. Men jag vill säga att staden känns hemtrevlig och välkomnande. Jag tror ni flesta delar den känslan.

Bästa vänner,
Vår gemensamma värld känns för stunden ganska hård och instabil. Aldrig tidigare har så många människor varit i behov av humanitärt skydd på grund av antingen krig eller utdragna komplexa konflikter. Syrien, Jemen, Kongo och Mellanöstern bara för att nämna några områden i världen som befinner sig i extremt utmanande situationer. Även på flera andra håll ser vi en utveckling, som är allt annat än fredlig.

Alla människor förtjänar att ha en känsla av trygghet. Utan trygghet i vardagen blir det svårt att ta sig an det som kommer framför en på bästa möjliga sätt. Oberoende var i världen man lever.

Också i västvärlden och här på hemmaplan vet vi att det finns människor som inte känner sig trygga. Vi har utmaningar med mobbning i skolan, våld i närrelationer och äldre som kanske känner sig ensamma. Detta bara några exempel. En tydlig reaktion är metoo-rörelsen och Dammen brister. Och jag vill vara tydlig – det är aldrig okej att kränka någon annan människas integritet och det är modigt att stiga fram och säga ifrån. Världens kvinnor har nu sagt ifrån. Nu räcker det, nu får det vara slut med sexuella trakasserier!

Bästa vänner,
Vi ska vara stolta över att Finland tog första plats i FN:s lycklighetsrapport. För att vi också framöver ska toppa listan, måste vi beakta de som i sin vardag inte känner att de hör till det lyckligaste folket. Alla förtjänar att känna glädje!

Men det är inte alltid människan som är orsaken till bristen på trygghet i vardagen. Ett av våra största orosmoment inför framtiden är klimatförändringen, men låt mig återkomma till detta senare. Även individer från djurriket kan orsaka oss stort huvudbry. Många djur står oss nära, liksom min egen hund Romeo. Men andra djur bidrar med det motsatta.. Hotar större djur, som vargen eller mindre djur som fästingen vår trygghet och hälsa, så måste vi ta tag i saken. Vi ska inte behöva gå med en känsla av oro, då det är möjligt från myndighetshåll att stöda vardagstryggheten.

Tryggheten skapas också av att medborgarna kan lita på att den politik som förs i landet är hållbar, genomtänkt och baserar sig på sakkunskap. Detta har dock varit en bristvara under denna regeringsperiod. Men det handlar också om sättet att föra politik, som borde vara respektfullt och värdigt. Tyvärr har de senaste veckorna och dagarna inte varit politiken i Finland till heders. De senaste turerna kring vårdreformen i riksdagen och läckaget från grundlagsutskottet saknar motstycke. Nu måste alla partier sätta sig ner tillsammans för att hitta vägen framåt. Förtroende och tillit måste sätta framom partipolitisk egennytta.

Bästa SFP:re
Under hela mitt liv har trygghetskänslan för mig själv varit särskilt stark på ett visst ställe, min sommarstuga ute på holmen Mässkär där jag har tillbringat alla mitt livs somrar. Senast för en vecka sedan satt jag där på min veranda . (Fåglarna kvittrade, måsarna skrek precis som när jag var barn.) Klipporna ligger exakt där var de alltid har funnits. Havet är lika blått som då. Ibland då jag kommer dit ut känns det som att tiden stannat. Men mycket har förändrats. När jag var barn hade jag drömmar. Drömmen om en egen roddbåt och någon dag en egen motorbåt. Drömmen om en egen bastu, drömmen att kunna köpa glass ute på holmen.

Då jag var barn, hade vi ingen egen båt. Min mor blev tidigt ensam med oss sju syskon, efter min pappas tidiga bortgång, en vacker sommardag i juli 1964, och det fanns inga möjligheter för henne att hålla sig med en egen båt, med den sjukskötarlön hon hade. Ändå kom vi varje sommar ut till holmen. Med hjälp av goda grannar, släktingar samt lots- och sjöbevakningen som då var stationerade på holmen. Gemensamt för dem alla var att de brydde sig. Brydde sig om hur det gick för mig, hur mamma hade det. Idag skulle vi tala om ett starkt socialt kapital - det var det vi då hade ute på holmen då jag var barn.

Farbror Nisse, som vi kallade honom, hade en helt egen rutt ut till Mässkär, som alltså inte till alla delar följde den officiella farleden. En gång då jag satt på med honom i hans motorbåt frågade jag honom: Nisse, hur kan du veta var alla stenar finns? Han svarade: inte vet jag var alla stenar finns – MEN – jag vet var de inte finns. Kunde det sägas klarare? Du behöver inte veta allt – men du behöver veta var det åtminstone är tryggt att köra.

Men det är just det som saknas nu i Finland. Någon som håller stadigt i rodret och styr vårt land förbi grynnorna. För dagens regering gör inte det. Med öppna ögon är man på väg mot grundet - vårdreformsgrundet. Många har varnat, också vi, otaliga gånger: Akta er- det kan gå galet! Där finns många grynnor och skär- och med den här farten är risken stor att hela skutan kör rejält på grund! Men nej - varningarna har klingat för döva öron. Det är allt annat än gott ledarskap – det är som då kaptenen avfärdar alla försök att få honom att använda kompass i dimman! Han fortsätter envist att lita på sin egen intuition - och resultatet ja - det säger sig själv- det slutar inte väl.

Bästa partidag
Då det blåser som mest såväl internationellt som i hemlandet, ja, då behövs SFP också allra mest. Vi behövs för att skapa framtidstro, för att skapa trygghet och för att bygga broar. Genom en stark framtidstro kan vi och vårt land nå upp till sin fulla potential.

Därför behöver vi ett starkt värdeledarskap. Jag ställer mig frågan: hur mycket värdeledarskap har vi haft den senaste tiden i politiken? Om den funnits har den inte åtminstone varit av den arten som den här salen och SFP står för. Vilken är egentligen regeringens värdegrund?

Vår värdegrund är tydlig. Vi kör inte på grund.
Vi i SFP sätter humanismen före själviskheten, vi sätter öppenhet före inskränkthet, vi sätter mänskan i centrum - inte administrationen eller byråkratin, vi talar varmt för varje mänskas lika värde inte för att någon är förmer än någon annan. Vi talar för respekt för individen och mot alla former av förtryck och hat. Vi talar för att vi ska blicka framåt och skapa framtidstro - inte isolera oss och backa tiden. Vi vill skapa trygghet i vardagen.

Bästa SFP:re
Tryggheten kommer i många former. Det handlar om vetskapen om att ifall jag själv eller någon i min familj blir sjuk, då vet jag att det går att komma snabbt till läkaren och få god vård på mitt eget modersmål. Och när jag blir äldre får jag hjälp till mitt hem eller så finns det ett tryggt nytt hem som väntar mig någonstans nära. Trygghet för den nyblivna familjen att även i framtiden gå till rådgivningen och få stöd i den helt nya livssituationen.

När jag besökt olika delar av Finland har jag träffat många oroade människor med många frågor. Kommer vår lokala hälsocentral att finnas kvar? Måste jag åka hundratals kilometer till närmast sjukhus? Kommer mina föräldrar att få äldrevård på svenska? Osäkerheten är påtaglig. Vårdreformen som borde öka trygghetskänslan ökar istället oron.

Vårdreformens ursprungliga mål var att skapa en mer jämlik tillgång till vård, att öka samarbetet mellan alla parter i vårdens och omsorgens olika skeden och att stävja kostnaderna på sikt med 3 miljarder Euro. Nu har regeringen själv glömt dessa mål. En så här stor reform, den största i vårt lands självständiga historia vågar jag påstå, borde göras med en betydligt större majoritet av riksdagen och därmed folket bakom sig. Faktum är att mänskor runt om i vårt land fått nog. Varje vecka stöter jag på frågan – när ska detta ta slut?
Var är då ert recept? Hur ser SFP:s vårdreform ut, frågar sig också människor? Också den frågan förtjänar ett svar. Vår grundfilosofi är klar. Söndra inte det som fungerar, utan fixa det som är sönder! Fix it, don’t mix it!

Vad behöver vi nu – en ny förvaltningsnivå eller fler läkare till hälsocentralerna? Svaret är självklart, fler läkare. SFP sätter tummen ner för landskap med kraftig statlig styrning, men tummen upp för en vårdreform. Regeringens modell slår särskilt hårt mot Nyland med sina ca 1,6 miljoner invånare. Därför behövs en särlösning, också ur demokratisynvinkel.

Låt våra kommuner även i framtiden ansvara för äldrevården och annan socialvård. Där finns lokalkunskapen om invånarna, där finns kontakten till beslutsfattarna. Det finns idag naturligtvis också problem i kommunerna då det kommer till äldrevården. Det ska vi inte sopa under mattan, det bör givetvis förbättras. Men vem tror på allvar att hemvården blir bättre genom att den flyttas till landskapen? Statsminister Sipilä, varför får inte kommunerna, där kunskapen finns, ordna socialvård?

Hälsovården kunde till exempel flyttas till de nuvarande sjukvårdsdistrikten som idag sköter specialsjukvården. Då skulle också samspelet mellan hälsovården och specialsjukvården bli bättre. Istället för att pumpa miljontals euron i så kallade pilotprojekt eller i ny förvaltning kunde pengarna sättas på att anställa läkare till hälsocentralerna.

Gällande specialsjukvården – SFP skulle inte köra ner vårt sjukhusnät. Vi skulle låta de mindre sjukhusen ha normal dagkirurgi. Det är en rättvisefråga att man skall få fortsätta operera i Borgå, Raseborg, men också i Jakobstad och Idensalmi. Och vi skulle se till att sjukhus med full jour skulle finnas jämlikt i hela landet, utan godtyckliga begränsningar. Om vi skulle få bestämma skulle Vasa centralsjukhus naturligtvis ha fulljour.

Låt mig också säga det högt. SFP vill se en större valfrihet inom vården som förkortar köerna. En valfrihetsmodell som kompletterar den offentliga sektorn, istället för att den riskerar rådda vården totalt. Istället för regeringens byråkratimodell vore det klokt att nu öka valfriheten stegvis till exempel genom regionala försök som sedan utvärderas innan en modell cementeras över hela landet.

Det finns alltid alternativ, även om regeringen nu påstår annat. ”Att något måste göras” eller ”vi kan inte låta bli att göra en reform nu” är inget godtagbart argument för att göra en dålig reform.

Bästa partidag,
Jag vill ännu säga i klarspråk: Svenska folkpartiet kan inte ställa sig bakom regeringens vårdreform! Den innehåller alldeles för stora risker. Och låt mig också säga: vi idkar ingen helikopterhandel!

Ja toistan suomeksi. Ruotsalainen kansanpuolue ei tue hallituksen sote-uudistusta. Se sisältää aivan likaa isoja riskejä. Ja lisäksi: Me emme tee helikopterikauppoja!

Bästa partidag
Livet är inte alltid en dans på rosor och går inte alltid som man själv hade tänkt sig. Hur mycket man än skulle vilja eller skulle försöka. Därför behövs det trygghet. Ett skyddsnät som räddar, om man halkar på livets stig, som ser till att ingen hamnar ikläm, att ingen faller emellan. Alla förtjänar en skälig utkomst.

Den sociala tryggheten är ett fundament för oss i SFP. Men hand i hand med detta kommer ett annat fundament. Det ska alltid vara mera lönsamt att tacka ja till ett jobb än säga nej. Det ska alltid löna sig att arbeta, istället för att låta bli. I dagens läge är det tyvärr inte alltid så. Det kan uppstå situationer där mottagande av arbete leder till att stödtagaren förlorar sitt stöd – och riskerar att få mindre i handen än då hen inte alls jobbade. Det säger sig självt, så kan vi inte ha det! Också här är det fråga om trygghet. Trygghet att kunna ta emot jobb, utan rädsla att gå ekonomiskt på minus.

Vi måste också inse att arbetslivet har förnyats och det kommer att förändras än mer i framtiden, inte minst på grund av digitaliseringen och de möjligheter som artificiell intelligens ger. Socialskyddet måste därför följa med tiden. Det är också viktigt att förbättra de partiellt arbetsföras sysselsättning. Vårt nuvarande socialskydd har byggts upp under årens lopp, med goda intentioner. Men eftersom det saknats en helhetskoordinering är det ingen hemlighet att vårt system i dagens läge närmast liknar ett brokigt lapptäcke. De olika stödförmånerna är så många och komplicerade, att tusentals människor som har rätt till stöd inte vet om det.

Vårt socialskydd behöver förnyas, det är helt nödvändigt. Därför är det fullkomligt klart att också SFP kommer att utarbeta sin egen modell till morgondagens socialskydd. Ett mindre byråkratiskt socialskydd som är sporrande så att det alltid lönar sig att arbeta, ett socialskydd som garanterar alla en skälig utkomst och där ifyllande av stödblanketter inte ska vara ett heltidsjobb i sig.

Bästa partidag
SFP kommer alltid att försvara välfärdsamhället och allas rätt till lika möjligheter. Men SFP kommer också alltid att vara ärligt och säga högt att välfärden inte växer ur det tomma intet. Eller uttryckt på ett annat sätt: före kakan ska kunna fördelas måste den först bakas. Den SFP devisen håller fortfarande.

Det är genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad som välfärdssamhället kan garanteras på lång sikt. Vi måste stävja skuldsättningen, vi kan inte ge kommande generationer en större skuldbörda i arv. Vi vill inte heller ha högre skatter, men vi vill ha fler finländare ute i arbetslivet som betalar skatt. Vi vet också att de nya arbetsplatserna främst skapas i de små- och medelstora företagen.

Bästa SFP:re, Mera företag, mera jobb, mera skatteinkomster – här är ingredienserna för den bästa kakan.

Låt mig ändå säga att jag är glad att fler finländare fått ett jobb, mycket tack vare den goda ekonomiska utvecklingen. Ambitionsnivån måste ändå höjas ytterligare. Målsättningen för sysselsättningsgraden borde vara minst 75, men helst 80 procent. Våra nordiska grannar har lyckats med det, varför skulle inte vi kunna lyckas också?

För att vi ska lyckas måste skjortärmarna kavlas högre upp. Vi behöver reformer som sitter i tiden, som skapar tillräckligt med flexibilitet för såväl arbetstagare och arbetsgivare. Vi vill att fler har ett jobb att gå till! Det har vi alltid tyckt, varför tycker vi så? Låt mig utveckla detta lite.

1. Det handlar om att var och en ska hitta ett samband i vardagen. Ett jobb kan för någon som nyligen flyttat till Finland stöda integrationen och språkinlärningen. För en studerande kan de ge insikt i en ny bransch och viktiga erfarenheter för livet. Ett jobb kan underlätta att sätta struktur på vardagen och ge en känsla av delaktighet.

2. Ett jobb tryggar en persons inkomst idag, men också inför pensionsdagarna. Det ska alltid vara lönsamt ekonomiskt att ta emot jobb och det ska kännas i plånboken. Det ska vår skattepolitik sporra till.

3. Desto fler som arbetar och betalar skatter desto bättre grund har vi för att upprätthålla välfärden för alla.

SFP har kommit med många förslag för att förbättra sysselsättningen.

Jag är jätte stolt över vårt förslag till bättre familjepolitik. Vi vill att alla barn erbjudas en jämlik och god start i livet. Vi vill göra det lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv. Vi vill nå en mer jämställd lönepolitik, kvinnans euro ska vara 100 cent. Hela samhället suktar efter förändring, men regeringen väljer att bromsa. Bästa SFP:re jag tycker vi ska lyfta ribban högt. Jag tycker att vårt mål bör vara att Finland blir världens barnvänligaste land!

Bästa SFP:re, Genom att tillåta lokala avtal i större utsträckning gör vi det smidigare för mindre företag att anställa. Vi behöver en helt ny samtalskultur på arbetsplatserna där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans diskuterar sig fram till lösningar. Jag vill också upprepa vårt förslag om att vi behöver ett nationellt program för bättre arbetsvälmående.

Bästa vänner, det går inte att tala om sysselsättning, företagande eller välfärd utan att tala om beskattningen. Alla dessa går hand i hand.

Och på tal om händer. Vi behöver en skattepolitik som ger vanliga löntagare mera i handen. Det ska alltid löna sig att arbeta mera. Om du jobbar mer ska det också synas i din plånbok. Det är det enda rättvisa. Extra knäck ska alltid löna sig!

Det är rätt att sänka skatten på arbete, bara det sker på ett socialt rättvist sätt. Här får vi flankstöd av OECD som anser att beskattningen på arbete fortfarande är för hög i Finland.

Vi behöver också en skattepolitik som sporrar till företagande. Det måste finnas en trygghetskänsla hos företagaren att de långa dagarna och nätterna ger en skälig utkomst. En trygghetskänsla som ger framtidstro att investera och anställa mer personal.

Förra regeringsperioden var vi med och genomförde en lyckad sänkning av samfundsskatten. Den ska vi hålla fast vid, det finns inte utrymme för höjningar som hämmar företagsamheten.

Många av de små- och medelstora företagen är familjeföretag, där en smidig generationsväxling är en förutsättning för att verksamheten ska fortsätta. Det är i högsta grad också en sysselsättningsfråga. En av de största utmaningarna vid generationsväxlingarna är just beskattningen. Låt oss ta steget ut och slopa arvs - och gåvobeskattningen vid generationsväxlingar!

Bästa partidag
SFP är det verkliga bildningspartiet. Finlands historia är fylld av avgörande utbildningsreformer där SFP medverkat. Grundskolan, yrkeshögskolorna, den subjektiva dagvårdsrätten och det studiepenningsbaserade studiestödet, för att nämna några. Även andra partier har velat göra anspråk på titeln bildningsparti. Eller hur, Petteri Orpo? Men jag frågar, är det en slump att just då när SFP inte är med i regeringen så slopas den subjektiva dagvårdsrätten och studiepenningen skärs kraftigt? Det handlar om värderingar.

Utbildningen är en av de starkaste grundstenarna då det kommer till att skapa trygghet. Trygghet för första klassisterna att gå i en frisk skola och få undervisning av behöriga lärare. Trygghet att du oberoende din familjebakgrund har möjlighet att studera på universitet. Trygghet att du har en möjlighet att vidareutbilda dig för att kunna få ett nytt jobb.

Bildning, utbildning och forskning är nyckeln till Finlands framgång. Vi ska satsa på kunnande för att Finland ska vara framgångsrikt. Nästa regering måste ta ett helt annat grepp om utbildningen. Utbildningen ska lyftas till en nationell prioritet!

En högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för att alla har samma förutsättningar att nå framgång i livet. Därför borde också varje barn över tre år ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Inom den grundläggande utbildningen bör vi förhindra att skillnaden mellan olika skolor och kommuner ökar. Att trygga jämlikheten inom utbildningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Alla ska ha möjlighet till en utbildning efter grundskolan. Hemmets ekonomiska situation får inte vara ett hinder för någon att gå i gymnasiet eller i yrkesutbildningen. Vi måste se till att ingen faller emellan.

Den senaste tiden har frågan om terminsavgifter igen dykt upp i offentligheten. Jag vill därför vara tydlig: SFP säger nej till terminsavgifter! Högskoleutbildningen bör förbli avgiftsfri. Vi vill se mer jämlikhet, inte ojämlikhet.

Bäst partidag, låt mig lite sammanfatta. Vi behöver en högre ambitionsnivå i den finländska politiken. Vi behöver förnyelse. Jag tycker att nästa regering bör förnya socialskyddet, familjeledigheterna, småbarnspedagogiken och beskattningen som en helhet. För barnens och för familjernas skull. Men också för att förutsättningarna att sysselsätta sig och att ta emot jobb förbättras.

Bästa Svenska folkpartister
Trygghet är också att varje finländare ska kunna lita på att få service på sitt modersmål. Under vår tid i opposition har vi tyvärr varje partidag varit tvungna att lista försämringar i svenskans ställning. Tyvärr har listan blivit längre. Det är uppenbart att ingen i regeringsleden har en klar förståelse för vad det betyder att vara svenskspråkig i Finland. Samhällsklimatet i vårt land har betydelse då unga väljer var de bosätter sig. Vi bör skapa ett klimat så att de som har valt att flytta utomlands en dag väljer att komma tillbaka. Bästa SFP:re, en sak är helt klar, försämringarna i svenskans ställning skulle inte ha skett om SFP suttit i regeringen.

Jag vill ändå lyfta upp två positiva saker. För det första förtjänar minister Häkkänen ett tack. Genom brett SFP arbete lyckades vi få honom att inse att det även framöver måste finnas möjlighet att göra sin domstolspraktik på svenska vid våra tvåspråkiga tingsrätter. Det andra gäller språkförsöket. Nu finns det ingen kommuner som vill vara med. Föräldrarna och Finlands kommunala beslutsfattare förstod bättre än regeringen. Bästa minister Terho, din plan gick inte som på Strömsö. Språkförsöket rann ut i sanden.

Bästa SFP:re
Folk har fått nog av regeringens inhumana migrationspolitik. Det visar till exempel den unika folkrörelsen i Lovisa där stadsborna och staden stod upp för en utvisningshotad familj. Runtom i landet ser vi finländare som frivilligt engagerar sig för nyinflyttades integration, utbildning, sysselsättning och framför allt deras trivsel. Jag vet också att många i denna sal hör till den skaran. Tack! Det är ni som visar att Finland är ett humant land där vi bryr oss om våra medmänniskor! Samtidigt vill jag säga att det är totalt oacceptabelt att vår regering inte tar migrationspolitiken på allvar. Nu krävs det verkligen en kursändring!

Bästa partidag
Stävjandet av klimatförändringen är helt avgörande för att vi på lång sikt kan garantera tryggheten såväl här hemma som internationellt. Det är vår tids största utmaning. Eller som Frankrikes president Emmanuel Macron sade, ”det finns ingen Planet B”.

För att minska på våra skadliga fotavtryck på denna fina planet behövs åtgärder på ett brett plan. Vi borde tala om hur vi kan minska på vår användning av exempelvis fossila bränslen och plast. 10 miljoner ton plast hamnar årligen i havet – det är lika mycket som 700 miljarder plastflaskor! Föreställ er det! Jag har under våren noterat att åtminstone SFP i Helsingfors och SFP i Åbos fullmäktigegrupper varit proaktiva och motionerat om minskad användning av plast. Tack för det!

Vi måste också utveckla teknologi som hjälper oss att använda mindre energi, lagra energi bättre och satsa på innovationer. Därför är det enormt dumt göra nedskärningar i utbildning och forskning.

Bästa partidag,
I osäkra tider är det viktigt att vi kan känna oss trygga, trots att turbulensen skakar om det internationella samfundet. Finlands plats är i väst och våra närmaste internationella samarbetsparter är de övriga nordiska länderna. Vi kan göra ännu mer tillsammans i Norden. Därför är jag glad att vårt SFP-initiativ om nordiskt e-ID tagit stora steg framåt. En fråga som jag själv fått jobba med mycket i Nordiska rådet. Flera av de gränshinder vi tyvärr har i Norden kunde underlättas eller helt försvinna om det skulle vara smidigare att identifiera sig.

Nästa år har vi EU-val. Vi i SFP vill att EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande. Vi i SFP vill att Finland aktivt och konstruktivt deltar i EU-samarbetet.

Som tidigare justitieminister ser jag det som ytterst viktigt att värna om rättsstatsprincipen och demokratiska grundrättigheter. Därför välkomnar jag kommissionen förslag att minska stödet för dem som inte följer spelreglerna. Det är också av stor vikt att jordbruksstöden tryggas på en tillräcklig nivå.

SFP är Finlands mest EU-vänliga parti. Jag är därför glad att vi har en av Europaparlamentets mest inflytelserika parlamentariker – vår egen Nicke, som får resultat till stånd oberoende av Finlands regerings otydliga EU-politik. I det här skedet förtjänar du, Nicke, ett stort tack. Nicke, du gjorde en stor insats i presidentvalet. Du breddade debatten. Det var du som lyfte den till en högre nivå. Nicke, tack för din insats SFP, Finland och Europa till fromma!

Bästa partidag
Då jag idag har glädjen att leda världens bästa parti som betyder så mycket för alla oss som värnar om ett öppet Finland med två nationalspråk, svenska och finska, är det än mer uppenbart för mig, att vi också behövs för hela vårt lands framtida utveckling. Vi behövs för att hålla stadigt rodret så skutan Finland styrs på rätt kurs igen.

Därför är det nu dags att ta siktet mot april i nästa år, då riksdagsvalet går av stapeln. Det valet ska vi vinna! Det har vi alla möjligheter till. Inte minst eftersom riksdagsvalet 2015 var det bästa valet sedan 1991 och det tredje bästa någonsin mätt i röster. Kommunalvalet 2017 var det bästa sedan 1996 mätt i röster och EU-valet 2014 var som helhet det bästa någonsin för SFP. Nu har vi alla förutsättningar att göra ännu bättre. Vårt mål ska vara högt. Vi ska göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster! Och Svenska folkpartiets obrutna räcka av Finlands bästa europaparlamentariker kommer att fortsätta. Självfallet ska Svenska folkpartiet också utgå som segrare, ifall landskapsvalet överhuvudtaget blir av. Vi är förberedda!

Låt mig avsluta genom att gå tillbaka, där jag började. När jag var barn ute på Mässkär hade jag drömmar. Nu flera år senare har jag fortfarande drömmar. Jag drömmer om att kommande generationer ska ha det ännu bättre. Jag drömmer om en renare miljö och fler välmående människor. Att vi har en balanserad ekonomi, att alla barn har samma möjligheter och flickor och kvinnor världen över ska få utbildning och känna sig trygga. Och att samhället genomsyras av medmänsklighet och empati.

Jag tror att det är viktigt att våga drömma högt om framtiden, istället för att fastna i gamla spår. Att våga fördomsfritt blicka framåt.

Eller som Robert Kennedy uttryckte det: ”Vissa människor ser saker som de är och frågar varför, jag drömmer om saker som aldrig varit och frågar, varför inte?” Låt oss drömma tillsammans om ett Finland där alla känner trygghet, där alla fylls av framtidstro. Men mer än det, låt oss tillsammans se till att dessa drömmar blir verklighet! Tack!