Henriksson och Nylund om Granholmens vägkorsning: Långvarigt och hårt arbete gav resultat

04.06.2018 kl. 10:33
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mats Nylund är oerhört nöjda över att regeringen i sin tilläggsbudget föreslår anslag för korsningen vid Granholmens industriområde i Jakobstad.

Uppvaktningen hos kommunikationsminister Anne Berner.

Foto: Lisa Palm

 

Henriksson och Nylund har tillsammans i många år jobbat för frågan på alla nivåer.

 

- Jag är glad att hårt och långvarigt arbete på bred front gav resultat. Vi har haft många goda diskussioner med minister Berner under resans gång. Nu bar det frukt. Vi har under årens lopp  uppvaktat kommunikationsministeriet och trafikverket. Det här har gjorts i nära samarbete med Jakobstadsregionens kommuner, det lokala näringslivet och övriga ledamöter från regionen, säger Anna-Maja Henriksson som också är stadsfullmäktiges ordförande i Jakobstad.

 

- Fint att den mycket trafikerade korsningen vid Granholmens industriområde förbättras. Det är en vinst för trafiksäkerheten, näringslivet och hela regionen, säger Mats Nylund som är medlem i riksdagens finansutskott.