Henriksson om grundlagsutskottets utlåtande: Regeringspartierna fick en ordentlig bakläxa

04.06.2018 kl. 10:41
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson konstaterar att regeringspartierna fick en ordentlig bakläxa i och med grundlagsutskottets utlåtande om valfriheten.

- Grundlagsutskottets ståndpunkt är tydlig. Regeringens förslag till valfrihet innehåller fortfarande allvarliga grundlagsproblem. Det finns sammanlagt ca 20 punkter som strider med grundlagen, säger Anna-Maja Henriksson som också är medlem i riksdagens grundlagsutskott.

 

-  Nu måste regeringspartierna ha tålamod för att göra de behövliga ändringarna så att vårdreformen uppfyller grundlagens krav. Till exempel gällande finansieringen av landskapen och tidtabellen för valfriheten finns det fortfarande stora olösta problem.

 

Enligt Henriksson bör riksdagens social- och hälsovårdsutskott nu få arbetsro.

 

- Nu ska man inte skynda, utan regeringspartierna bör nu göra sina hemläxor noggrant, så att riskerna med reformen minimeras och medborgarnas grundrättigheter tryggas. Samtidigt måste man grundligt försäkra sig om att förslaget är förenligt med EU:s regler om statligt stöd. I detta skede är det fullständigt onödigt att diskutera tidtabellen för ett eventuellt landskapsval.

 

- Grundlagsutskottets satte också tydligt ner foten vad gäller tryggandet av de språkliga rättigheterna, det räcker inte att man tryggar service på svenska i mån av möjlighet. Också här måste social- och hälsovårdsutskottet nu presentera en lösning som är förenlig med grundlagen och jämlik för medborgarna.