Ta tag i vargproblemet

11.06.2018 kl. 12:58
Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas.

–  Vargen hör inte hemma i bebyggelsen. Det vore oerhört viktigt att jord- och skogsbruksministeriet nu ger klara signaler att man tar vargens tydliga ökning i västra Finland och Österbotten på allvar. Fortsätter utvecklingen så här kan situationen bli ohållbar till hösten, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

 

Enligt Naturresursinstitutets (Luke) uppskattning var vargbeståndet i Finland i mars 2018 totalt 20 vargflockar. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Nu har vargen flyttat västerut: hela 70 % av dem fanns det i det västra stamförvaltningsområdet. Enligt Luke har mängden varg i Österbotten fördubblats jämfört med situationen 2017 och de uppgår nu till cirka 30.

 

–  Det är märkligt att man i detta skede redan från Lukes sida vill slå fast att det inte ska ges något utrymme för stamvårdande jakt i den nya skötselplanen som arbetas fram under hösten. Nu borde man inte utesluta några alternativ, utan hitta fungerande lösningar som inger förtroende hos befolkningen, säger Henriksson.

 

–  I en sådan här ny situation där förändringen skett snabbt är det ytterst viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar.