Sydin: Nu behövs en ny vargpolitik!

11.06.2018 kl. 13:00
”Vargen kommer, vargen kommer” så ropar en ung, uttråkad fåraherde för underhållnings skull i fabeln pojken och vargen. Ortsborna i fabeln kommer gång på gång för att rädda fåraherden och fåren, men inser snart att de ödslar sin tid. När vargen sen dyker upp på riktigt är det ingen som hjälper.

Läget i Österbotten, där det under den senaste tiden gjorts ovanligt många vargobservationer, kan ändå inte på något vis liknas med fabeln. Det ser vi tydligt nu utgående från Naturresursinstitutets (Luke) senaste siffror. Lukes uppskattning är att vargbeståndet i Finland i mars 2018 var totalt 20 vargflockar. För ett år sedan var motsvarande siffra 14. Nu har vargen dessutom flyttat västerut. Hela 70 procent av dem finns nu i det västra stamförvaltningsområdet. Enligt Luke har mängden varg i Österbotten fördubblats jämfört med situationen 2017 och de uppgick i mars 2018 till cirka 30 individer. Efter det har vargarna fått valpar.

 

Trots att vargstammen alltså ökat märkbart, och alldeles speciellt i Österbotten, vill man från Lukes sida slå fast att det inte ska ges utrymme för stamvårdande jakt i den nya skötselplanen, som ska utarbetas under hösten. Det är märkligt att Luke redan nu vill slå fast det. Borde man inte istället låta bli att utesluta några som helst alternativ, och försöka hitta fungerande lösningar som inger förtroende hos befolkningen. I en sådan här ny situation där förändringen skett snabbt är det ytterst viktigt att medborgarna och myndigheterna samverkar och att befolkningens oro tas på största allvar.

 

Observationerna är inte en tillfällighet. Det är uppenbart att vargen mår bra och trivs i Västra Finland. Det kan ändå inte betyda att människor ska behöva gå och vara oroliga för sina barn, för sina husdjur eller produktionsdjur. Vargdemonstrationen i Vasa på måndag visar att människor i Österbotten kräver åtgärder och aktivitet av regering och myndigheter. Jag har stor förståelse för demonstrationen. Då man upplever att ens röst inte hörs tillräckligt, ja då vill man manifestera och visa sin åsikt. Det är dags att ta tag i problemet nu!

 

En konkret sak som kunde göras är att sänka tröskeln för att få dispens för att fälla varg. Något har gått snett då vargen stryker in på knutarna där människor bor. Vargen hör nämligen inte hemma i bebyggelse. Det vore oerhört viktigt att jord- och skogsbruksministeriet nu ger klara signaler att man tar vargens explosionsartade ökning i Västra Finland och Österbotten på allvar. Fortsätter utvecklingen så här kan situationen till hösten bli ohållbar ifall regelverken och tillämpningen av dem inte svarar mot den uppkomna situationens allvar. Vargarna kan vara många fler i höst, då vårens valpar vuxit till sig.

 

Fabeln om pojken och vargen slutar i några versioner tragiskt. Jag vill inte att vi i Österbotten har ett enda lika tragiskt fall som i fabeln bara för att vargar tillåts komma för nära oss människor.