En reform av familjeledigheterna måste vara en topprioritering för nästa regering

18.06.2018 kl. 12:42
Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson efterlyser en bättre politik för barn och familjer.

− För nästa regering måste en reform av familjeledigheterna vara en topprioritering. Svenska folkpartiet har redan för flera år sedan föreslagit en modell där föräldraledigheterna ska förnyas enligt 6+6+6 modellen. Modellen ger vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod och den tredje perioden är valbar för någondera föräldern. Föräldrarna kan själv välja i vilken ordning de använder sig av ledigheten, säger Henriksson som lyfte fram frågan om behovet av en familjeledighetsreform, i en partiordförandedebatt i Nådendal igår.

 

Förutom familjeledigheterna behövs även en reform av hemvårdsstödet och småbarnspedagogiken.

 

− Alla barn ska ha rätt till minst fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag redan från tre års ålder. Grunden för jämlikhet mellan barn läggs redan i dagis och förskola. SFP vill att alla barn ska samma möjligheter att lyckas i livet, säger Henriksson.

 

− Det bör bli lättare för familjerna att lägga livspusslet, inte svårare. Särskilt som födelsetalen i Finland för närvarande är alarmerande låga och vi släpar efter de nordiska länderna.  Svenska folkpartiet anser att Finland ska vara världens barnvänligaste land, avslutar Henriksson.