VBL: Ur led är tiden

18.06.2018 kl. 12:43
Vi har fått njuta av en ovanligt varm och torr maj månad, trevligt för många, men också utmanande, inte minst för jordbruket där en lämplig balans av solsken och regn är viktig. Vädret brukar ju överraska, sällan blir det så att alla är nöjda – politiken har också överraskat, som jag lyft fram många gånger. När vi nu närmar oss midsommar känns det lämpligt att göra en reflektion över var vi är.

Kommunpartiet centern driver på en vårdreform som tar största delen av makten av kommunerna. Samlingspartiet driver samma reform för att få en så bred valfrihet som möjligt och den riskerar gräva ett ännu större hål i vår offentliga ekonomi. Omröstningen i riksdagen går till hösten och hur det kommer att gå vet ingen ännu.

 

Men det är inte bara här hemma som verkligheten överträffar dikten.

 

Stabiliteten i världen upprätthålls genom beslut och avtal som länder förbinder sig till. Avtalet för att stoppa Irans kärnvapenprogram och klimatavtalet i Paris är ganska färska exempel. I båda fallen har USA nu under president Trump valt sin egen väg. USA har alltsedan andra världskrigets slut, med varierande framgång, stått som beskyddare för den demokratiska världsordning som lagt grunden för en växande stabilitet. Allt fler länder har fått se en större frihet och en positiv ekonomisk utveckling. USA har velat vara hela världens samvete, och ett föredöme för alla.

 

Nu verkar inget stämma längre. President Donald Trumps beteende under, och efter G7 mötet i Kanada härom veckan talar sitt eget språk. Det är anmärkningsvärt att USA:s president verkar mera mån om att Putin ska inkluderas i G7-nätverket än att hålla relationerna i skick till sina närmaste vänner i väst. Ni har säkert sett bilden där förbundskansler Angela Merkel, omgiven av andra världsledare verkar ställa en sittande Trump till svars. Bilden är talande.

 

Samtidigt är det uppenbart att Ryssland genom sitt agerande i världen strävar till att slå in kilar mellan västländerna. Trots att Ryssland inte var med i Kanada så påverkar man ändå indirekt via Trumps agerande. USA:s ensidiga agerande när man bryter sig ur internationella avtal är farliga exempel på hur enigheten i väst nu försvagas.

 

Toppmötet mellan president Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong Un behöver också kommenteras. Några egentliga eftergifter tycks inte Nordkorea har erbjudit, men toppmötet gav den Nordkoreanska regimen legitimitet. Man kan förstås säga att det är bra att dialogen nu är öppnad till en av världens mest brutala regimer, och det verkar som att risken för en militär konflikt på Koreahalvön är mindre på kort sikt. Och bra så. Vi ska ändå komma ihåg att man många gånger försökt uppnå resultat, men trots fromma förhoppningar har Nordkorea fortsatt utveckla kärnvapen och det nordkoreanska folket lider ännu under både svält och förtryck.

 

Denna vecka varnade IMF:s Christine Lagarde för ett storskaligt handelskrig, som skulle sätta världsekonomin i gungning. Kanada, Tyskland och USA själv skulle drabbas hårt. Protektionism för inte världen framåt. Frihandel och gemensamma regler behövs. Nu behövs också alla konstruktiva krafter i världen, även i Europa. Finland ska hålla den fanan högt tillsammans med de övriga nordiska länderna!