Henriksson bekymrad över läget i riksdagen - manar till sans!

25.06.2018 kl. 11:14
− Det är med stor bedrövelse jag följt med de senaste svängarna i riksdagen kring oenigheten om social- och hälsovårdsutskottets tidtabell för vårdreformen.

Nu behöver man lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat, säger Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott måste få ta den tid utskottet det nu behöver för att höra sakkunniga, med anledning av regeringens svar på grundlagsutskottets utlåtande. I Finland vet alla att juli och augusti är semestermånader. Professorer och andra sakkunniga som ska höras har naturligtvis rätt till semester och behöver tid att sedan förbereda sina utlåtanden.

 

− Man får lätt känslan av att vårt land befinner sig i något slags undantagstillstånd, säger Henriksson. Så är det naturligtvis inte. Att det blir ett sommaruppehåll i riksdagens arbete är fullt naturligt. Riksdagen om någon, ska följa arbetstidslagen, semesterlagen och värna om sina anställdas arbetshälsa. På dessa punkter finns inget utrymme att pruta, påtalar Henriksson.

 

− Tyvärr förefaller det som om statsministerns uttalande om att social-och hälsovårdsutskottets betänkande borde bli färdigt i juli, för att vårdreformen inte ska skjutas upp till 2021, påverkat situationen så att ledamöter i utskottet upplever sig pressade av regeringen. Det är mycket olyckligt, säger Henriksson och manar till sans.

 

− Världen går inte under om inte social-och hälsovårdsutskottet har betänkandet klart i augusti, avslutar Henriksson.