ÖT: Världspolitik på Gullranda

25.06.2018 kl. 11:15
Vad får man för diskussion, om man sammanför bland annat republikens president Sauli Niinistö, president Martti Ahtisaari, Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, Finlands EU-kommissionär Jyrki Katainen, OECD:s biträdande generalsekreterare Mari Kiviniemi, FN:s generalförsamlings ordförande Miroslav Lajcak, direktören för utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen och som grädde på moset FN:s generalsekreterare António Guterres? Jo, man får en mycket spännande cocktail, som ger insikt, kunskap och nya frågeställningar.

Jag hade glädjen att få vara en del av denna angenäma cocktail i början av veckan. En gång per sommar bjuder president Niinistö in ca hundra personer till sommarresidenset i Nådendal. Evenemanget som går under benämningen "Gullrandadiskussionerna" har blivit en höjdpunkt då det gäller att föra en fri diskussion om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt framtida globala utmaningar.

 

Det råder en bred enighet om att världsordningen just nu utmanas på ett helt nytt sätt. USA, Kina, Ryssland och EU är de centrala aktörerna på världsarenan. Av dessa är tre nationalstater, som förenas av en växande nationalism. USA under ledning av president Trump har börjat ifrågasätta gemensamma regler och institutioner. För ett litet land som Finland är internationella konventioner och avtal av ytterst stor betydelse. Ju mindre nation – dess större behov av samarbete och pålitliga regelverk. I Finlands intresse är därför ett starkt EU.

 

Jag ser också att vi har all orsak att ytterligare stärka det nordiska samarbetet. Tillsammans är vi världens tolfte största ekonomi. Ju mer vi kan samla våra krafter, dess bättre hörs vår röst. Detta gäller såväl för Norden som för EU. EU är fortsättningsvis en handelspolitisk stormakt. De interna problem Europa just nu brottas med handlar mycket om värdegrunden. Ett EU som inte klarar av att stå upp för en gemensam syn på värdegrunden – demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen – är ett försvagat EU. Kommissionär Katainen betecknade det här som den stora frågan för EU idag. Därför behöver samhörigheten stärkas.

 

Samtidigt ser vi idag en värld där många fått det bättre, där fattigdom och barndödlighet minskat och där befolkningen lever allt längre. Jämsides med det utvecklas ny teknologi med otrolig fart. Vi har, som Carl Bildt lät förstå, ett ännu större behov av nya regelverk. Artificiell intelligens och den digitala framtiden för oss in i en helt ny situation och kräver helt nya verktyg.

 

FN:s generalsekreterare António Guterres inledde sitt slutanförande med att säga att han är optimistisk. Men han levererade ändå en del hotbilder. Mellanösterns situation, kemiska vapen, klimatförändringen, plasten i världshaven mm. Dessa är globala problem som kräver globala lösningar. FN ska vara plattformen där människor från hela världen möts för att diskutera problem och lösningar. Där har också Finland, Norden och EU en viktig roll!

 

President Niinistö betecknade årets Gullrandadiskussioner som de mest lyckade hittills. Jag har lätt att hålla med. Och trevligt var det också att få fungera som ”ad hoc” tolk för Carl Bildt då vissa diskussioner gick på finska. Glad midsommar!