Vårdreformen måste beredas gemensamt av alla partier

04.07.2018 kl. 10:36
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att vårdreformen nu borde beredas parlamentariskt, det vill säga gemensamt av alla riksdagspartier.

− SFP ser det som mycket beklagligt att regeringen försöker driva i genom den största reformen i Finlands historia med minsta möjliga majoritet. Det enda hållbara sättet nu vore att bereda vårdreformen på parlamentarisk väg. Finländarna förväntar sig och förtjänar en vårdreform som gör vården bättre på båda nationalspråken, inte sämre, säger Anna-Maja Henriksson.

 

Henriksson uppmanar också ännu en gång regeringen att notifiera valfrihetsförslaget till EU-kommissionen.

 

− SFP anser att förslaget måste notifieras så att man kan trygga rättssäkerheten och så att man inte spelar hasard med skattebetalarnas pengar. Nu då tidtabellen för vårdreformen har framskjutits finns det än mindre skäl att låta bli att notifiera propositionen.

 

Anna-Maja Henriksson höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i dagens riksdagsdebatt som gällde statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande.