SFP vill bygga ett framgångsrikt Finland med utbildning och arbetskraft

10.09.2018 kl. 10:09
SFP-gruppen samlades till sommarmöte i Helsingfors. Riksdagsgruppen efterlyser också lösningar för barnträdgårdslärarbristen i huvudstadsregionen

SFP vill satsa på skolan, utbildningen. Det skapar framtidstro och bäddar för ett framgångsrikt Finland. På sitt sommarmöte i Helsingfors godkände Svenska riksdagsgruppen därför 10 framtidsinriktade punkter om utbildning.

– Riksdagsvalet 2019 är ett utbildningsval. Vi behöver en kursändring i utbildningspolitiken efter de dystra åren med regeringen Sipilä. Utbildning bör igen ligga i fokus och det gäller alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till forskningen. Därför har SFP lanserat ett heltäckande 10 punkters program om utbildningen. SFP vill se ett framgångsrikt Finland, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

– Högskolorna bör vara med i främsta ledet för att besvara den stora efterfrågan på kunnig arbetskraft, betonar Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Blomqvist underströk att Finland också behöver nya arbetstagare.

– Genom att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft möjliggörs anställningar inom branscher som i dag har brist på kunnig arbetskraft. Jag är förbluffad att regeringen inte skrider till verket och slopar behovsprövningen, säger Blomqvist. 

På sitt sommarmöte bekantade sig riksdagsgruppen också med de senaste trenderna i småbarnspedagogiken i Helsingfors. Diskussionen om lönerna för personalen inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen har på sistone gått het. Som bakgrund ligger svårigheterna att tillsätta de vakanser som finns med behörig personal.

– Barnen i huvudstadsregionen har rätt till tillräckligt med personal inom småbarnspedagogiken som dessutom ska vara kompetent. Fortsätter bristen på behörig personal finns risken att kvaliteten sjunker och barnen lider, säger riksdagsgruppen.

– Flera av huvudstadsregionens städer har progressiva målsättningar då det gäller småbarnspedagogiken överlag, men utan tilläggssatsningar på personalens löner kan inte målsättningarna uppnås, säger riksdagsgruppen.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att samhällets skyldighet är även att se till att infrastrukturen är i skick och att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

– Mot den bakgrunden är det obegripligt att största delen av riksväg 8 i Österbotten inte finns med i trafikministeriets stomnät för landsvägar där man listar de trafikleder som ska utvecklas. Hamnarna i västra Finland står för hela 37 procent av värdet för hela Finlands totala export. Regeringen väljer att blunda för detta faktum. Eftersom riksväg 8 med tanke på Finlands ekonomiska framgång är en av de viktigaste trafiklederna, bör hela sträckan från Åbo till Uleåborg ingå i TEN-stomnätet, säger Henriksson. Det är dags att ta bort skygglapparna och behandla också Österbotten rättvist.