Dags för Finland att höja profilen

10.09.2018 kl. 10:12
Det är hög tid för Finland att höja profilen på den europeiska politiska arenan, anser SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Nästa år kommer fokus att ligga på Finland då vårt land är i tur att ta över ordförandeskapet i EU från och med juli 2019. Henriksson och Blomqvist efterlyser därför proaktiva och positiva utspel från Finlands sida.

– Internationellt ser man med respekt på skolan och utbildningen i Finland. Vi föreslår att regeringen lyfter fram betydelsen av jämlika förutsättningar till god utbildning och understryker den fria rörlighetens betydelse för det helt unika studentutbytet i Europa, säger Henriksson och Blomqvist.

SFP och Svenska riksdagsgruppen lyfter också fram rättsstatens betydelse. Det behövs en budgetmekanism inom EU som sanktionerar de länder som negligerar unionens värdegrund och bryter mot rättsstatsprincipen. SFP anser dessutom att miljösamarbetet kring Östersjön bör vara en given profilfråga för Finland under ordförandeskapet.