Kolumn, Sydin: Det är dags att lyssna på österbottningarna!

17.09.2018 kl. 10:41
Österbotten kan nog sägas vara en av Finlands framgångshistorier. Vi har en av de högsta sysselsättningsgraderna i landet. Företagande är något av vårt varumärke.

Vi är internationella och en betydande del av Finlands export skapas här. Vi är också kända för vårt starka sociala kapital, som syns i aktivt föreningsliv mm.

 

Skulle det gå lika bra i hela landet som här i Österbotten, skulle vi knappt ha några ekonomiska problem i Finland. Därför borde det vara självklart att Österbotten tas i beaktande när staten utformar planer för hur bl.a. infrastrukturen ska se ut i framtiden. Men den nuvarande regeringen fortsätter att göra oss besvikna, så även denna höst.

 

Jag har sagt det här tidigare men jag upprepar det igen. Riksväg 8 är en av vårt lands viktigaste vägar. Längs med riksåttan från Åbo till Uleåborg bor mer än 850 000 invånare och det finns omkring 400 000 arbetsplatser. Det är inte heller oviktigt att en stor del av energiproduktionen i vårt land finns nära vägen. Nära riksåttan finns även betydande skogs-, kemi-, metall- och livsmedelsindustri. Industrin är givetvis beroende av fungerande infrastruktur, ss vägar, järnväg, hamnar och flygfält. Riksåttan kan också utan tvivel sägas vara något av en livsnerv för oss i Österbotten, från Karleby till Kristinestad. 

 

En av samhällets viktigaste uppgifter är att se till att infrastrukturen är i skick och att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Därför kom det nog som en total överraskning för alla i nejden att största delen av riksväg 8 inte fanns med i trafikministeriets tjänstemannaförslag till stomnät för landsvägar, där man listat de trafikleder som ska prioriteras högst. Detta kan naturligtvis SFP inte godkänna. Hela riksåttan från Åbo till Uleåborg bör höra till stomvägnätet. I måndags besökte minister Berner Jakobstad, och vi diskuterade frågan på bred front. Hon höll framme att hon ser, hör och lyssnar. Genom samarbete med näringslivet och kommunerna och genom att lyfta upp ytterligare fakta tror jag att det ännu går att påverka det slutliga förslaget. 

 

En annan aktuell fråga är läkarhelikoptern. Det är bra att regeringen äntligen föreslagit en läkarhelikopter till gamla Vasa län. SFP har länge jobbat för detta. Rapporten från social- och hälsovårdsministeriet om var de nya läkarhelikoptrarna ska placeras är ändå bristfällig och ger inte en heltäckande bild av läget. Arbetsgruppen föreslår att helikoptern ska placeras i Seinäjoki istället för Vasa. Det som förvånar mig allra mest är att en av de saker som påstås tala emot Vasa är närheten till havet. Det borde förstås vara helt tvärtom. Nära havet finns både speciella behov, men även en betydande industri. Österbotten har dessutom den längsta vägen till ett universitetssjukhus i hela Finland. Därför borde rapporten ännu kompletteras. Det är dessutom konstigt att man inte alls utrett möjligheten till en kombinationshelikopter som skulle kunna användas både inom akutsjukvården och livräddningen till havs.

 

Då jag talat med österbottningar runt om i landskapet, har budskapet varit entydigt. Regeringen måste vakna upp och se Österbotten! Vi vet alla mycket väl hur regeringen har förhållit sig till fulljouren i Vasa. Inga sakargument har bitit. När det gäller både läkarhelikoptern och centralsjukhuset är det i sista hand frågan om patientsäkerhet och att medborgarna ska bli rättvist behandlade. Men en sak är alldeles klar. SFP kommer att fortsätta jobba för såväl riksväg 8, läkarhelikoptern som Vasa centralsjukhus och Kasköbanan.