Riksdagsvalet 2019 handlar om värderingar

27.09.2018 kl. 16:53
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson konstaterade i sitt tal på SFP:s partifullmäktigemöte att riksdagsvalet 2019 kommer att handla om värderingar.

-  Det kommande riksdagsvalet kommer fram för allt att handla om värderingar. När vi idag ser utöver världen har en sak blivit tydlig. Det saker vi länge tagit som självklara är inte det längre. Det liberala västerländska värderingarna utmanas såväl i öst som i väst, men också här i Europa, väldigt nära oss. SFP kommer alltid att försvara den liberala västerländska demokratin, säger Anna-Maja Henriksson.
 
Enligt Henriksson är det viktigt att säga ifrån de negativa krafter som vill styra vårt samhälle.
 
- Vi i SFP säger ett absolut nej till hatet, vi säger nej till fördomarna och isolationismen. Finland ska inte sluta sig och bygga murar mellan mänskor som sannfinländarna vill. Vi ska vara en aktiv aktör på den nordiska och europeiska arenan. Vi får inte ge en millimeter utrymme åt politik som baserar sig på hat. SFP kommer alltid att stå upp för demokratin, det öppna samhället, medmänskligheten och mångfalden, säger Henriksson.