Vad händer nu med sametingslagen?

27.09.2018 kl. 16:56
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken över att sametingslagen inte kommer att förnyas under denna regeringsperiod.

– Varför gick det såhär? Gjorde regeringen sitt yttersta för att hitta en lösning som alla hade kunnat godta? Vad tänker regeringen göra nu, då lagutkastet har fallit i Sametinget, frågar SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Sametinget förkastade nyligen ett utkast till ny Sametingslag. Utkastet anses inte motsvara behoven och kraven från Sametinget. Majoriteten i sametinget anser att förhandlingarna mellan regeringens och sametingets representanter inte har förts på det sätt som föreskrivs I sametingslagen.  Det har lett till att lagen innehåller ändringar som inte kan godtas.

– Norges sameting åtnjuter beslutsfattarnas förtroende. Jag önskar att det finska sametinget även kunde känna att Finland stöder och respekterar den enda ursprungsbefolkningen som finns i Finland. För att uppnå det krävs konstruktivt samarbete, att regeringen kan föra en äkta dialog med Sametinget samt vilja från regeringens sida att verkligen ta till sig samernas sak. Landets regering måste göra sitt yttersta för att återskapa förtroendet.