Henriksson träffade minister Saarikko om räddningshelikoptern

27.09.2018 kl. 17:06
Nära havet finns både speciella behov och en betydande industri. Bland annat därför är Vasa en naturlig placeringsort för läkarhelikoptern, säger Anna-Maja Henriksson.

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson träffade minister Saarikko för att diskutera läkarhelikoptern i Österbotten.
En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet föreslog i augusti att helikopterns bas ska placeras i Seinäjoki.

 

- Det är positivt att det föreslås en läkarhelikopter till gamla Vasa län, men utredningen har brister. Utredningen har haft fokus på räddningsverksamheten på land, och inte beaktat att närheten till havet också har betydelse för olycksrisken i Österbotten. Nära havet finns både speciella behov och en betydande industri. Bland annat därför är Vasa en naturlig placeringsort för läkarhelikoptern, säger Henriksson.

 

- Därför har jag framfört en vädjan till minister Saarikko om att arbetsgruppens rapport skulle kompletteras till denna del och ta fram alternativ för att få ett fungerande system också då det gäller räddningen till havs. En kombinationshelikopter som skulle kunna användas både inom akutsjukvården och livräddningen till havs kunde vara en möjlighet. Vi hade ett mycket bra och konstruktivt samtal med ministern.

 

I grund och botten handlar det om patientsäkerhet och människoliv. Tillgången till akutvård ska garanteras åt alla oberoende var man bor, säger Henriksson.