Kolumn, ÖT 30.09: Österbotten efterlyser rättvisa!

08.10.2018 kl. 11:04
Riksdagsarbete har startat med fart. Det märks att det är sista hösten innan riksdagsvalet i april. Känslorna går heta i mer än en fråga. Regeringen Sipilä har svårt att dra jämt, och den ena krisen avlöser den andra. Inte att undra på att folk börjar få nog.

Det senaste exemplet är turerna kring Vasa centralsjukhus fulljour. Inför öppen ridå grälar ledamöterna från centern och samlingspartiet. SFP har ett enkelt recept. Låt Vasa centralsjukhus få sin fulljour. Svårare än så är det inte!

 

Denna nuvarande regering har inte enbart präglats av en återkommande intern turbulens. Även besluten har ofta varit turbulenta. Särskilt för Österbotten. Österbotten – med en av de högsta sysselsättningsgraderna i landet, ett aktivt föreningsliv och starkt social kapital – är en av Finlands framgångshistorier. Därför borde det vara helt självklart att regionen tas i beaktande när regeringen utformar planer för hur bland annat sjukhusstrukturen och stomvägnätet ska se ut i framtiden. Men av någon anledning har regeringen den här perioden haft en blind fläck då det gäller oss på västkusten. Det är dags att putsa glasögonen för regeringen Sipilä och börja se klart. Alla landskap och dess invånare behöver få uppleva att de behandlas rättvist av statsmakten. Också Österbotten.

 

Det gäller riksväg 8 och det gäller fulljouren vid Vasa Centralsjukhus. Men det gäller också det sjukhus som vi själva utvecklat i mer än 100 år i Jakobstad, Malmska. Det var ett stort misstag av regeringen att förbjuda oss att utföra dagkirurgiska operationer.

 

Att förbjuda de mindre sjukhusen, som inte hör till ett universitetssjukhus att ha tillgång till en specialistläkare i anestesiolog hör till de i särklass sämsta beslut som regeringen fattat. Utan anestesiolog, som också är mycket viktig då det gäller till exempel återställande av rytmstörningar och  återupplivning, försämras patientsäkerheten och behovet av ambulanser ökar. Jag har under de senaste veckorna ställt frågan till såväl statsministern, finansministern samt minister Saarikko. Varför man valt att gå denna väg? Svaret har hittills lyst med sin frånvaro. Det är orättvist och kortsiktigt att handla så som regeringen gjort då det gäller de mindre sjukhusen. Vi i SFP kommer med all kraft att fortsätta jobba för en ändring.

 

En positiv sak är att en arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit en läkarhelikopter till gamla Vasa län. SFP har länge jobbat för detta. Utredningen har ändå tydliga brister. Man har haft fokus på räddningsverksamheten på land, och inte beaktat att närheten till havet också har betydelse för olycksrisken i kustregionen. Nära havet finns både speciella behov och en betydande industri. Detta framförde jag till minister Saarikko denna vecka, och vi hade ett mycket gott samtal om saken. Jag framförde att arbetsgruppens rapport borde kompletteras till denna del och att en kombinationshelikopter ännu borde utredas.

 

I grund och botten handlar det om patientsäkerhet och människoliv. Tillgången till god vård och trygghet i vardagen ska garanteras alla oberoende var man bor.