Riksdagsledamöter kräver anslag för Karleby-Jakobstad flygfält i Kronoby

08.10.2018 kl. 11:08
Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

Flygtrafiken har en viktig betydelse för Karleby- och Jakobstadsregionen och för regionens näringsliv. Staten kan stöda den lokala flygtrafiken om resetiden från Helsingfors med tåg är över tre timmar. Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och Peter Östman (KD) kräver att man i nästa års statsbudget ska reservera 350 000 euro för att stödja flygtrafiken till Karleby-Jakobstad (Kronoby) flygplats.

 

- Kronobys flygfält tjänar både Karleby- och Jakobstadsregionen och en utveckling av flygplatsen är viktig för regionen. Finnairs morgontur dras in i oktober, vilket är ett stort bakslag för näringslivet. Företagens representanter måste även i framtiden på ett snabbt och enkelt sätt kunna ta sig till Europa och världen för att sälja sina produkter och kunder måste kunna ta sig obehindrat till området – det här tjänar hela Finland. Men enbart ett flygfält räcker inte, även flygtiderna och -rutterna måste vara rimliga. Därför kräver vi att staten ger stöd för att trygga flygtrafiken, säger Henriksson.

 

- Näringslivet i Karleby och Jakobstads är viktigt för hela Finland, bland annat på grund av den aktiva exportindustrin som finns här. En fortsatt positiv utveckling av investeringarna och arbetskraften i vår region förutsätter ändå fungerande infrastruktur och flygtrafiken är en viktig del av detta. En fortsatt försvagning av flygturerna påverkar givetvis antalet resenärer, och med detta motiverar man ytterligare minskningar av antalet turer. Den här negativa spiralen där flygtrafiken körs ned måste få ett slut och till det behöver vi också aktivitet från statligt håll, kräver Urpilainen.

 

- Staten bör, som majoritetsägare i Finnair, påverka flygbolaget så att den inhemska matartrafiken också fungerar ur resenärernas synvinkel, säger Östman.

 

Anna-Maja Henriksson, Jutta Urpilainen och Peter Östman med flera har lämnat en gemensam budgetmotion om stödjandet av flygtrafiken till Karleby-Jakobstads flygplats.