Kolumn, Sydin: Fallet Puska och VCS

15.10.2018 kl. 12:20
De senaste veckorna har vi fått följa med ett sällsynt trist kapitel i frågan om fulljouren vid Vasa centralsjukhus.

Över 67 000 människor skrev under medborgarinitiativet om fulljour till Vasa centralsjukhus. Flertalet sakkunniga har bekräftat att VCS borde ha omfattande jour. Sjukhuset hör till de bästa i landet då det gäller patientsäkerhet, cancervård och vård av hjärtsjukdomar. 2017 publicerade THL en undersökning som ger BB på Vasa centralsjukhus bäst betyg i landet. Dessutom vågar man pröva på nya metoder. I Sydin förra helgen kunde vi läsa att den första vattenförlossningen har gjorts vid sjukhuset. Argumenten för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus kan göras lång. Men regeringen vägrar lyssna.

 

För tillfället behandlas vårdreformen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. För ett par veckor sedan föreslog SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att VCS skulle få fulljour. Efter det hände något märkligt. Regeringspartiernas representanter avslutade möten i förtid och kunde inte komma överens om hur de skulle förhålla sig till Rehn-Kivis förslag. I offentligheten har vi fått se att centerns riksdagsledamot Pekka Puska velat stöda förslaget om fulljour till Vasa.

 

Detta kunde samlingspartiet inte godkänna. Inte kunde de heller godkänna att en suppleant från centern skulle träda in på Puskas plats i utskottet och rösta med resten av regeringens ledamöter mot VCS. Förra veckan meddelade därför Puska att han efter en enorm intern press från såväl samlingspartiet men också från sitt eget parti, centern, blir tvungen att rösta emot ändringsförslaget. Det hade synbarligen gått så långt, att man från regeringsleden hotat med att hela vårdreformen skulle falla om Puska inte infinner sig och röstar mot sin övertygelse.

 

Regeringspartiernas tillvägagångssätt i detta fall är under all kritik. Utrikesminister Soini fick nog hänvisa till sin övertygelse för några veckor sedan, trots att han därtill agerat på ett sätt som kan tolkas strida mot Finlands officiella utrikespolitiska linje då det gäller flickors och kvinnors rättigheter. Men Puska, som läkare och själv mycket sakkunnig i vårdfrågor, får inte rätt att rösta enligt sin övertygelse. Det säger allt om hur desperat regeringen är nu för att driva igenom den stora vårdreformen. Och hur lite man litar på varandra internt i regeringen. Inte en enda bit av det som överenskoms en mörk oktoberkväll 2015 får röras. Då faller hela vårdreforms-korthuset, och regeringen med den.

 

Regeringspartierna skulle nu ha alla möjligheter att korrigera sitt orättvisa beslut. 12+1 är den enda vettiga lösningen. För vi ska minnas att det är regeringen själv som har hittat på att det ska finnas just 12 sjukhus med omfattande jour. Men viljan finns inte. Maktpolitiken styr.

 

En sak är alldeles klar! SFP kommer inte att ge upp. Efter nästa riksdagsval ska VCS ha fulljour ifall SFP är med i regeringen.

 

Avslutningsvis en helt annan sak som upprör. Vargsituationen i Österbotten är ohållbar. Rivna produktionsdjur, specialarrangemang i skolbarnens skolskjutsar och rädsla för att vistas ute är bara några exempel på hur allvarlig situationen är. SFP anser att samma regler som finns inom renskötselområdet i Lappland ska gälla i Österbotten och övriga Finland. Det är helt berättigat med ett lättare tillståndsförfarande inom renskötselområdet, men något är allvarligt fel ifall renen åtnjuter ett starkare skydd än människorna i Österbotten. Vi fortsätter därför jobbet med att göra det lättare att få dispens att avliva varg. Österbottningarna ska inte behöva leva i rädsla!