Kolumn, ÖT: Livet är lokalt

31.10.2018 kl. 13:25
Att vara riksdagsledamot är ett mångsidigt uppdrag. Själva lagstiftningsarbetet i Helsingfors tisdag-fredag kräver naturligtvis mycket. Men bland det roligaste som finns tycker jag är att träffa mänskor i deras vardag.

Att göra besök till daghem, skolor, företag och vårdenheter. Under den senaste tiden har jag bland annat besökt Karleby och Larsmo. Träffat barn, företagare och äldre. Lyssnat och lärt samt tagit till mig deras tankar och hälsningar.

 

Måndagens besök till Bosund skola och äldreboendet vid Sandlunden i Larsmo var fina upplevelser. Att få träffa glada och nyfikna elever samt motiverade lärare och se hur  dagens  skola  anpassat sig till tiden var underbart. Kodning och att lära sig nya tekniker var en självklarhet för barnen. Jag lade också märke till vilket varmt förhållande det rådde mellan lärare och elever. Och hur rofyllt det var i klassen. Något som säkert inte är en självklarhet i alla skolor i landet. Med kommundirektören fick vi också provköra den fjärrstyrda bil som fjärdeklassisterna varit med och byggt. Tala om att lägga grunden för teknik och innovationer i tidigt skede. Så imponerande att se. Sedan hade vi ju vissa problem att klara av uppdraget att köra på en utstakad bana, vilket väckte allmän munterhet. Barnen var nog tusen gånger duktigare.

 

På äldreboendet var det gymnastik på agendan då vi kom. Sagt och gjort, vi satte oss ner och deltog i Folkhälsans jumppa. Belåtna äldre mänskor, och en hängiven personal. Också på demensavdelningen satt jag en stund och pratade med de boende och personalen. Tryggheten och gemenskapen var slående.

 

Sedan är det förstås så, att det inom alla områden och på alla arbetsplatser finns saker som kan förbättras. Och självklart har den politik som förs betydelse också för hur det ser ut i våra kommuner, i skolorna och inom äldrevården. Den här regeringsperioden har upplevt massiva nedskärningar i utbildningen, speciellt på andra stadiet och på högskolenivå. Vi har sett en centraliseringsiver i sjukvården, där fungerande mindre sjukhus inte längre får erbjuda den service de vill. Det har inte varit god politik. 

 

Förra veckan var en bottennotering då det gäller regeringens agerande i viktiga vårdfrågor. Först röstades fulljour vid VCS ner och sedan röstade man ner min lagmotion om att återinföra dagkirurgiska operationer vid de mindre sjukhusen. Det här handlar om enklare operationer där patienten kommer in på morgon och åker hem på eftermiddagen. Ur patientsäkerhetssynvinkel vore det viktigt att det skulle finnas tillgång till en specialistläkare inom anestesiologi också vid de mindre sjukhusen. Där vården fungerar, där man satsat på nya operationssalar, där personal finns och  patienterna varit nöjda, där borde man också få fortsätta med dagkirurgi. Och vad gäller centralsjukhusen, så borde landskapen själva få fatta beslut om omfattningen på sin jour. Det gäller lika väl MÖCS som Vasa.

 

Det byggs fantastiskt fina båtar i Karleby-Jakobstadsregionen. Under ett besök i Karleby fick jag också en viktig hälsning. Se till att det utbildas tillräckligt med båtbyggare. Vi har brist på dem. Företagen har en tro på framtiden och en vilja att utvecklas. Bristen på utbildad arbetskraft  kan ändå bli ett hinder på vägen. Därför behöver vi skräddarsydda utbildningslösningar. Här har våra yrkesutbildare en viktig uppgift. Det finns behov att planera utbildningsinsatser tillsammans. Den bollen borde exempelvis Optima och Centria ta lyra på.