Henriksson förhoppningsfull gällande nordiskt e-ID år 2020

15.11.2018 kl. 09:37
SFP:s partiordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson lyfte vid Nordiska rådets session upp frågan om nordiskt e-id i samband med frågestunden med samtliga länders statsministrar.

Jag är mycket glad över det engagemang som nu finns för frågan om ett nordiskt-baltiskt e-ID. Såväl Sveriges statsminister Stefan Löfven som Finlands statsminister Juha Sipilä svarade på Henrikssons fråga.

Nordiska Rådets session gjorde 2017 en rekommendation till de nordiska regeringarna att främja ett gemensamt e-ID. E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna. Ett e-ID skulle alltså underlätta många ärenden om du inte har ett personnummer i det land du vistas i.

- Det görs nu ett gediget arbete på tjänstemannahåll. I mina diskussioner med bland annat Tor Alvik som leder processen framåt på tjänstemannahåll har det kommit fram att vi kunde få ett nytt e-ID system att fungera redan 2020. Det behövs ändå ett stort engagemang av samtliga länders myndigheter, men vi är på god väg, säger Henriksson.

- SFP har via Mittengruppen i Nordiska rådet drivit frågan om ett nordiskt medborgarskap, som nu utmynnat i målet på Nordiskt e-ID. I det arbetet är också de baltiska länderna involverade, vilket är mycket positivt, säger Henriksson.

- Nordiskt samarbete ska ge mervärde åt alla oss som bor i Norden och med ett Nordiskt e-ID skulle vi gå i främsta linjen då det gäller att möta de behov människor har i sin vardag, avslutar Henriksson.