Flera jobb och mera pengar i handen

15.11.2018 kl. 09:40
Den sysselsättande effekten av SFP:s alternativa budget för 2019 är 3000 fler arbetsplatser jämfört med regeringens budgetförslag. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort.

- Vår modell ger flera arbetsplatser och mera i handen, understryker partiordförande Anna-Maja Henriksson, som i dag på eftermiddagen presenterar den alternativa budgeten i riksdagens debatt.

- Resultaten är mycket bra för SFP:s del. Vår alternativa budget skapar en bättre inkomstutveckling - socialt i samtliga inkomstgrupper - och bidrar dessutom med en god sysselsättande effekt. Det visar att vi prioriterar rätt, säger Henriksson.

I år är första gången som utredningstjänstens ekonomister grundligt analyserat varje skild alternativ budget. Den alternativa budgetens effekter jämförs med regeringens budgetförslag.

En av de största satsningarna i SFP:s alternativa budget är en familjepolitisk helhetsreform. Centralt i den är att den inkomstrelaterade föräldraledigheten förlängs till 18 månader, jämställt enligt 6+6+6-modellen.

Stora satsningar på småbarnspedagogik, skola och utbildning är SFP:s recept för att klara av framtidens samhällsutmaningar. SFP har balanserat sin alternativa budget utan att öka på underskottet i statsekonomin.