Barnens rättigheter är vuxnas ansvar

21.11.2018 kl. 17:11
Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna.

I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.

- Att stå  upp för de som inte kan försvara sig själva och jobba för att stärka deras möjligheter i livet ser jag som ett av mina största och viktigaste uppdrag. Barnets bästa är vårt allas bästa, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan under barnets tidiga levnadsår. Därför är också småbarnspedagogiken så viktig. Forskning visar att småbarnspedagogiken har långtgående positiva effekter på barns inlärning och sociala färdigheter ända upp i tonåren.

I Finland är vi stolta över att våra barn tas bra hand om, men deltagande i småbarnspedagogiken i Finland ligger trots det på en för låg nivå, vilket även OECD påpekat. År 2016 deltog cirka 68 % av de finländska barnen mellan 1–6 år i småbarnspedagogisk verksamhet. Nästan en tredjedel av alla barn står alltså utanför.

- SFP föreslår  att alla barn över tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag. Det här är en viktig åtgärd som stöder den enskilda familjen och barnet i ett tidigt skede av barnets liv, säger Henriksson.

För att barn och unga ska kunna genomföra den grundläggande och andra stadiets utbildning framgångsrikt måste de få må bra. Vi behöver satsa på mer förebyggande arbete bland unga.

- Det ska vara lätt att uppsöka kuratorn eller psykologen i de miljöer där barnen och de unga rör sig, betonar Henriksson.

- Finland ska ha som mål att bli världens barnvänligaste land. Då ska vi också föra en politik som stärker barnfamiljerna i deras vardag, skapar en  mer flexibel familjeledighetsmodell, lyfter upp alla barns rätt till högklassig småbarnspedagogik och skola oberoende av bakgrund och föräldrarnas socioekonomiska situation. Det kan också vara avgörande för att få unga familjer att flytta tillbaka till Finland, efter en tid utomlands. Nästa regering behöver sätta stort fokus på barnpolitiken, avslutar Henriksson.