Ett liv fritt från våld

25.11.2018 kl. 15:21
Idag den 25 november uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

År 2017 gjorde #metoo-rörelsen klart att våld och sexuella trakasserier drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, åldrar och länder. Också i Finland är könsbaserat våld ett verkligt omfattande samhällsproblem.

- Det är av yttersta vikt att offren erbjuds skydd, stöd till att göra brottsanmälan och hjälp med att hantera det skedda. Lågtröskelverksamhet är A och O. Därför föreslår vi i SFP att 8 nya skyddshem grundas, vilket innebär ett tillskott på 56 nya skyddshemsplatser. Även människohandelsoffer bör få särskilt skydd, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, Svenska folkpartiets ordförande.

Finland har förbundit sig till Istanbulkonventionen som förutsätter att länder erbjuder tillräckligt många skyddshemsplatser. Även Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren anser att dessa satsningar vore ett viktigt steg i rätt riktning.

- Under de senaste 15 åren har totalt 288 kvinnor dött till följd av våld i parförhållande. Vi har inte råd att vänta längre. Ett liv fritt från våld är det minsta vi kan kräva för Finlands och världens kvinnor, avslutar Jungner-Nordgren.