Kolumn, ÖT: Tummen upp för Riksåttan!

26.11.2018 kl. 15:23
Denna vecka fick vi goda nyheter. Vår nuvarande regering har inte direkt varit känd för sin lyhördhet men nu var det annat ljud i skällan. Hela Riksväg 8, från Åbo till Uleåborg, klassas upp och kommer att ingå i stomvägnätet.

Därför är det på sin plats att rikta ett varmt tack till minister Berner som lyssnade och tog till sig de fakta som förts fram på bred front. För ett par veckor sedan träffade jag Berner i Madrid då vi deltog i samma Alde-konferens för mitten- och liberala partier i EU. Jag åkte hem med en positiv känsla gällande riksväg 8. Näringslivet, Österbottens handelskammare, kommunerna, alla kolleger samt Österbottens och Mellersta Österbottens förbund förtjänar också en eloge för fruktbart samarbete. Riksåttan är en livsnerv för hela regionen. Det gäller såväl näringslivet som exporten och enskilda människor.

 

Tyvärr fick jag under veckan också en mindre god nyhet när det gäller förbindelserna till vår region. Jag har sagt det förut och säger det igen. När en region har hög sysselsättningsgrad, en stark export och industri samt hög företagaranda och flitiga människor måste statsmakten bära sitt ansvar för att se till att det finns fungerande kommunikationer till regionen. För en månad sedan ställde jag och kollega Mats Löfström ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande flygförbindelserna till Karleby-Jakobstadsregionen.

 

Minister Lintiläs svar tillfredsställer inte. I svaret hänvisas till att beläggningsgraden på den indragna morgonrutten från Helsingfors varit för låg och därför har Finnair dragit in den. Samtidigt sägs att om beläggningsgraden för flygen ökar och verksamheten blir lönsammare ökar Finnair givetvis flygen till Kronoby. Jag har svårt att förstå logiken. Det är väl klart att man med indragna rutter och fler mellanlandningar försämrar beläggningsgraden. Istället behöver vi bättre tidtabeller och flyg utan mellanlandningarna. En exportdriven region behöver fungerande kommunikation! Så enkelt är det. Det goda i ministerns svar är ändå att där framgår att Finnair anser att samtalen med näringslivet och kommunerna i Karleby-Jakobstadsregionen bör fortsätta. Nu får vi fortsätta på bred front tala för behovet av fler flygturer till regionen. Vi har ju sett att det med samlade krafter kan leda till goda resultat.

 

Den här veckan har också partiordförandedebatterna kört igång. Jag tycker verkligen om att debattera med mina kolleger. Och ibland uppstår det rätt sprakande ordväxling. I Finland tampas vi med sjunkande nativitet. Under de senaste två åren har det avlidit fler människor än det fötts barn i Finland. Fler flyttar utomlands. Det här har betydelse för vårt land på sikt då det gäller sysselsättningen, ekonomin och det vi kallar hållbarhetsgapet. Efter att partiordförande Halla-Aho (Sannf) sade att vi inte behöver någon befolkningstillväxt och att vi givetvis inte behöver någon inflyttning från andra länder, fick jag ordet. Redaktören frågade hur vi i Österbotten lyckats så bra? Jag replikerade med att vi jobbar och är företagsamma men att företagen nu lider brist på arbetskraft. Därför är alla välkomna, såväl från Finland, Europa och hela världen oberoende av språk, hudfärg eller härkomst! Och företagen vet själva bäst vilka de vill anställa. Därför borde behovsprövningen av arbetskraft avskaffas. Det kan väl tilläggas att jag också undrade i vilket solsystem Halla-Aho bor.