Inhemsk matproduktion är viktig för landets säkerhet

27.11.2018 kl. 14:55
Just nu lever vi i ett brytningsskede i världen. Vi behöver en hållbar klimatpolitik med tanke på vår planets framtid.

Jord- och skogsbruket har en viktig roll för att nå klimatmålen, sade SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson när hon talade på Svenska Lantbruksproducenternas centralförbunds kongress i Esbo.

För att nå klimatmålen behöver vi fokusera på lösningarna.

- Jord- och skogsbruket är en del av lösningen, inte problemet. Skogen till exempel ska både fungera som kolsänka samt erbjuda råvaror för industrin. Därför behövs en fortsatt aktiv skogsvård. Vi ska inte tro att lösningen är att sluta sköta skogen, säger Henriksson.

Den inhemska matproduktionen är viktig för Finland både med tanke på säkerheten och ekonomin men också för den enskilda konsumenten

- Det handlar om landets säkerhet och en trygghet för medborgarna att veta att den inhemska matproduktionen kan fortsätta också vid krissituationer. För konsumenten handlar det också om trygghet att veta att finska livsmedel är rena och håller hög kvalitet, och att det går att spåra var t.ex. köttet kommer ifrån, säger Henriksson

Oberoende om man bor i en stad eller på landsbygden förtjänar alla människor en känsla av trygghet.

- Vi behöver föra en politik där både landsbygd och stad prioriteras utan att dessa två sätts i motsatsförhållande till varandra, avslutar Henriksson.

Henriksson höll festtalet på SLC:s förbundskongress som går av stapeln i Esbo.