Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!

10.12.2018 kl. 12:36
Mässling har så gott som varit utrotat i Finland tack vare att man i Finland haft ett fungerande vaccineringsprogram. Trots detta finns det områden i Finland där situationen tyvärr gått i motsatt riktning, bland annat i Österbotten.

- Det att vi nu har en situation där ett barn i Larsmo insjuknat i mässling, visar vad som kan hända då tillräckligt många inte låtit vaccinera sina barn. Det är alldeles uppenbart att det ännu behöver satsas mer på direkt upplysning till föräldrarna då det gäller vikten av att låta vaccinera sina barn, säger SFP:s ordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

För tillfället är vaccinationstäckningen för t.ex. mässling, påssjuka och röda hund alarmerande låg i flera landskap. För att vi ska ha ett fungerande flockskydd som skyddar oss emot dessa sjukdomar ska antalet vaccinerade i området ligga på 95%.  I Larsmo har det legat runt 75%.

- Jag har tillsammans med bland andra Veronica Rehn-Kivi jobbat en längre tid med att försöka få fram extra pengar för det här viktiga arbetet. Vi i SFP har lyft frågan också i en budgetmotion till riksdagen, där vi äskar 200.000 euro för att öka vaccinationsupplysningen i hela landet. Nu är det dags för regeringen och riksdagen att ta saken på allvar, säger Henriksson.

Riksdagen behandlar som bäst budgeten för nästa och och går igenom olika prioriteringar.

- De kommande dagarna och veckorna avgörs budgetbehandlingen i riksdagen. Jag hoppas verkligen att såväl samtliga regeringspartier som oppositionen, nu kunde ställa sig bakom vårt förslag, avslutar Henriksson.