Finland borde frångå fossila bränslen under 2030-talet

14.01.2019 kl. 11:18
En förändring av vår energiproduktion är avgörande för att tackla klimatförändringen.

– Vi i SFP anser att Finland under 2030-talet borde frångå fossila bränslen inom energiproduktionen och samtidigt påverka EU att gå i samma riktning. För att lyckas med detta spelar innovation och forskning, ny teknik, smarta lösningar och energieffektivering överlag en avgörande roll, samtidigt som vi övergår till förnyelsebara energiformer, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

 

De flesta riksdagspartierna kom nyligen överens om gemensamma klimatpolitiska linjedragningar för Finland. Begränsningen av temperaturökningen till 1,5 grader var en övergripande målsättning.

 

– Det ligger i hela mänsklighetens intresse att stävja temperaturökningen till max 1,5 grader, för att undvika förödande konsekvenser för såväl naturen som människan. Här behövs en politisk vilja som sträcker sig över länder och kontinenter. Globala problem behöver globala lösningar. Men det är viktigt att vi i Finland, Norden och EU är med och driver utvecklingen åt rätt håll.