Välkommet besked av minister Saarikko om dagkirurgins möjligheter i Jakobstad

14.01.2019 kl. 11:20
Idag på riksdagens frågetimme kom hoppfulla besked gällande möjligheterna att återuppta dagkirurgin i Jakobstad, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Saarikkos besked kom under riksdagens frågetimme i samband med ett svar till  Veronica Rehn-Kivis (SFP) fråga om kretssjukhusens möjligheter att få utföra dagkirurgi och den tidsgräns på 30 minuter till närmaste sjukhus med samjour dygnet runt.  Saarikko svarade att hon uppfattar förslaget så att det skulle möjliggöra att det som SFP:s partiordförande efterlyst, kunde bli verklighet för Jakobstad.

 

- Jag är oerhört glad över detta svar från minister Saarikko. Jag tar detta som ett löfte att regeringen och ministeriet nu kommer att möjliggöra att dagkirurgin återupptas på Jakobstads sjukhus. Samtidigt anser jag att regeringen borde frångå den konstgjorda tidsgränsen på 30 minuter. Då skulle alla sjukhus i landet behandlas jämlikt och det vore det mest rättvisa och jämlika med tanke på patienterna.