FPA-taxin måste fungera

19.01.2019 kl. 10:48
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen och FPA åtgärdar problemen gällande den s.k. FPA-taxin.

- Problemen med FPA-taxin måste åtgärdas. Det finns nu otaliga exempel om hur det i dagens läge har blivit svårt att få en FPA-taxi eller så har taxin varit kraftigt försenad.  Det är uppenbart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar patientens behov. Så här kan de det inte fortsätta. Personer i en svår livssituation ska inte bli behandlade såhär, säger Anna-Maja Henriksson.

Då avstånden till läkaren blir långa blir även systemets brister väldigt tydliga. I dagens läge får chauffören inte längre vänta då kunde träffar läkaren. Det betyder att taxin kan köra kunden till läkaren 100km, men efter att kunden stigit ut taxin så måste bilen ställa sig i kö för nästa transport eller köra tom tillbaka om det inte finns kunder. Chauffören får alltså inte vänta på den patient han skjutsat tillvården i till exempel 20 minuter och köra samma patient hem tillbaka.

- En cancersjuk patient skrev åt mig att hen i vanlig ordning tog sin FPA-taxi till sjukhuset (100 km) på annan ort för behandlingar, men då hen skulle åka tillbaka var det omöjligt att FÅ ta samma taxi. Istället måste en ny taxi beställas. Det är ett slöseri med resurser att två taxin ofta åker långa sträckor tomma, säger Anna-Maja Henriksson, och tillägger att det ökar otryggheten för patienten och därtill är klimatovänligt.

- Det är viktig att komma ihåg att problemet beror på själva systemet och FPA, inte på de enskilda taxiföretagarna och chaufförerna. Att både taxiföretagarna och kunderna är missnöjda visar att det är hög tid att åtgärda problemen gällande FPA-taxin.

Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare och då man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Självrisken är 25 euro per skjuts.