ÖT, Barn ska få känna sig trygga

19.01.2019 kl. 10:49
Alla barn ska få känna trygghet i vardagen. Inget barn ska behöva gå runt med rädsla eller skam. Det som skett i Uleåborg och Helsingfors borde aldrig ha fått ske. Det är alltid oacceptabelt att förgripa sig på barn. Alltid.

Sexualbrott i allmänhet är avskyvärda och sexualbrott mot barn är de mest avskyvärda av alla, oberoende av förövarens hudfärg. De som gjort sig skyldiga till brott ska ställas inför domstol och få tjäna sina straff. Offren och deras familjer behöver stöd och det kan behövas ännu många år efter ett förfärligt övergrepp. Organisationer, som erbjuder stöd för brottsoffer, behöver en tillräcklig finansiering. Under förra valperioden, då jag var justitieminister stiftade riksdagen på mitt initiativ en lag om brottsofferavgift som gärningsmannen är skyldig att betala och med vilken man finansierar stödtjänster till brottsoffer. Det behövs dessutom mera förebyggande insatser för att förebygga ytterligare brott.


Riksdagsgrupperna har under veckan tillsammans diskuterat vilka åtgärder som behöver vidtas för att råda bot på dessa problem. Det är bra att grupperna var eniga. Vi har kommit överens om att straffen för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas och det är bra. SFP tycker att det lägsta straffet för grovt sexuellt utnyttjande av barn borde höjas till två år, så att straffskalan är 2-10 år. Detta skulle i praktiken även betyda att den som gör sig skyldig till detta brott alltid döms till ovillkorligt fängelsestraff. Det är också välkommet att det nu sätts igång en helhetsreform av hela sexualbrottslagstiftningen. Bland annat samtycke behöver tas med i våldtäktslagstiftningen. Dessutom är det viktigt att det byggs upp en starkare kultur att anmäla brott. Det är aldrig brottsoffrets fel att hen blivit utsett för övergrepp.


De som följt med debatten har inte kunnat undvika att det från olika håll krävts att man ska kunna utvisa personer med annan nationalitet som begår dylika brott. Det är det facto redan möjligt enligt gällande lag. De som gjort sig skyldiga till brott för vilka kan dömas mer än 1 år fängelse, kan utvisas. Den lagen tillämpas också. Då jag var minister var det inte bara en gång jag skrev under ett utvisningsbeslut. Däremot kan man inte utvisa till länder där det är risk att den dömda utsätts för tortyr eller dödstraff. Den begränsningen kommer från internationella avtal. Det var ett övertramp utan like av Blå Framtid att föreslå detta. Finland är en rättsstat och ska också så förbli.

Vi i SFP ser att det behövs mer poliser, socialarbetare och ungdomsledare, också på nätet. Dagens samhälle är till den här delen annorlunda än det var för bara 10 år sedan. På nätet finns tyvärr många människor med onda avsikter som ofta framstår som någon helt annan än de i verkligheten är. Det är ett globalt fenomen och för att hindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet behövs också mycket internationellt samarbete. Att barnen och de unga vågar berätta för någon vuxen vad de får för meddelanden och kontakter över nätet är också synnerligen viktigt.


Därför måste vi tala med våra barn öppet om vad de gör och hur de mår. Det gäller också deras aktiviteter på nätet. Vi ska göra klart för våra barn vad som är rätt och vad som är fel. Vi gör allt detta för att vi bryr oss om de allra yngsta, vi vill beskydda dem och vi vill att alla barn ska få känna sig trygga.