VBL, Sorg och glädje i riksdagsarbetet

19.01.2019 kl. 10:50
Under veckan har vi fått tragiska nyheter från Helsingfors och Uleåborg. Sexualbrott är avskyvärda och sexualbrott mot barn är de mest avskyvärda av alla.

För mig är det alldeles klart att de som gjort sig skyldiga till brott ska ställas inför domstol och straffas. Nu går mina tankar till offren. Offren och deras familjer behöver stöd. Därför är det bra att uleåborgna får ekonomiskt stöd av staten för krisarbetet. Förutom stöd i krisen behövs det aktiva åtgärder för att förebygga ytterligare brott. Jag hoppas att regeringen ännu skulle komma med en tilläggsbudget för att öka polisens, socialarbetarnas och ungdomsledarnas närvaro på nätet.

 

På tisdagen samlades riksdagsgrupperna för att diskutera vad som kunde göras under den här valperioden för att förhindra att liknande brott sker. Det är mycket bra att vi är överens om att straffen för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas. Det lägsta straffet för grovt sexuellt utnyttjande av barn borde höjas från ett till två år, så att straffskalan är två till tio år. Det här betyder i praktiken ovillkorligt fängelse för alla som döms för dessa brott. Det är också välkommet att det nu sätts igång en helhetsreform av sexualbrottslagstiftningen. Bland annat behöver vi en samtyckeslagstiftning i fråga om våldtäkt.

 

Det har också varit mycket diskussion om de misstänkta förövarnas nationalitet. Jag tycker att det är viktigt att minnas att sexualbrott är grymma, oberoende av förövarens härkomst. Dessutom är det enligt gällande lagstiftning redan möjligt att utvisa personer med annan nationalitet. De som gjort sig skyldiga till brott för vilka kan dömas mer än ett år fängelse kan utvisas. Den lagen tillämpas också. När jag var justitieminister skrev jag under flera utvisningsbeslut. Däremot kan man inte utvisa till länder där det är risk att den dömda utsätts för tortyr eller dödstraff. Denna begränsning kommer från internationella avtal.

 

Jag vill också påminna om att dagens samhälle ser annorlunda ut än det gjorde för tio eller tjugo år sedan. Både barn och vuxna rör sig allt mera på nätet och där finns tyvärr många med onda avsikter. Det är ett globalt fenomen och för att hindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet behövs också mycket internationellt samarbete. Att barn och unga vågar berätta för någon vuxen hurudana meddelanden och kontakter de får över nätet är också oerhört viktigt.

 

Jag lyfter gärna också upp några glädjeämnen. Senaste vecka fick vi beskedet att den nya Kvarkenfärjan kommer att byggas av varvet i Raumo. Detta är en mycket positiv nyhet inte bara för Österbotten utan också för Egentliga Finland och hela Finland. Det visar att samarbete bär frukt och genom investeringar i Österbotten kan också resten av landet gynnas. Jag vill gratulera Vasa stad för ypperligt arbete och tacka alla kommuner, företag och kolleger som jobbat för en ny Kvarkenfärja såväl i Finland  som i Sverige. Precis som med riksåttans uppgradering kunde vi visa att med aktivt politiskt arbete och starka nätverk når vi resultat i Österbotten.