Svenska riksdagsgruppen är bestört över att ILO 169 igen fälls

24.01.2019 kl. 15:01
Det står nu klart att ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter inte förs vidare under denna regeringsperiod.

– Det är upprörande att regeringen skyfflar undan konventionen och låter detta falla på en teknikalitet. Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

SFP och dåvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetade under förra regeringsperioden hårt för ratificeringen. Propositionen om ratificering av konventionen lämnades till riksdagen för behandling 2014 men på slutrakan höll inte regeringsleden och ratificeringen blev vilande i riksdagen till denna period.

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen genom vilken den återtar regeringens proposition från år 2014 om ratificering av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. På grund av andra lagstiftningsändringar är propositionen nu tekniskt föråldrad hävdar regeringen.

– Regeringen skjuter på ett beslut som på inga sätt borde vara oklart. Det är dags att Finland står upp för sin samiska ursprungsbefolkning, säger riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice-ordförande Eva Biaudet.