Henriksson, Urpilainen och Halmeenpää utmanar österbottningar till klimattalko

05.02.2019 kl. 15:06
De kvinnliga riksdagsledamöterna från tidningen Keskipohjanmaas spridningsområde inledde samarbete över parti- och landskapsgränserna för att utmana sina hemkommuner och regioner till klimattalko.

Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) från Jakobstad, Jutta Urpilainen (sdp) från Karleby och Hanna Halmeenpää (grön) från Kalajoki uppmanar kommuninvånarna att göra initiativ så att kommunerna skulle vara kolneutrala i framtiden.

- Det är viktigt att vi kvinnliga riksdagsledamöter kan samla våra krafter i en så här viktig framtidsfråga. Vi vill samla alla generationer för att tillsammans skapa aktion, både klimatungdomar och klimatföräldrar behövs. Vi ska bli kolneutrala genom samarbete och genom att förstärka området, konstaterar riksdagsledamöterna.

Urpilainen, Henriksson och Halmeenpää utmanar hela regionen att tillsammans sträva efter att vara kolneutrala 2030, i Parisavtalets anda. Dessutom behövs också en vägkarta för hur utsläppen ska minska med 80 procent fram till 2030 från nivån år 2007.

- Vi ska nå målet med hjälp av innovativt samarbete mellan kommunerna, företag och invånare. Målet är en hållbar livskraft som tar i beaktande miljön, ekonomin och sociala faktorer. Åtgärder är bland annat en övergång till förnybar energi, energieffektivitet, främjande av cirkulärekonomin, utvecklande av ren teknologi och ett öppet samarbete. Vi har ett ansvar för att sprida större medvetenhet om klimatansvaret i våra hemregioner, konstaterar de.

Utmaningen gäller Karleby, Kalajoki och Jakobstad samt Mellersta Österbottens landskap och riktar sig i första hand till kommuninvånarna.

- Vi vill uppmuntra människor till att göra initiativ i sina kommuner. Kommuninvånarna kan föreslå att fullmäktige deltar i klimattalkot genom att minska utsläppen av växthusgas med minst 80 procent fram till år 2030 och ha som målsättning att kommunen ska vara klimatneutral fram till år 2030, uppmanar Henriksson, Urpilainen och Halmeenpää.

- Klimatförändringen är också en ekonomisk möjlighet för kommunerna. Energieffektivitet, decentraliserad energiproduktion och miljöteknologi ger besparingar, jobb och ny företagsamhet. Kommunerna i vår region har stora förutsättningar att göra stora klimatåtgärder, konstaterar de.