Kolumn, ÖT: En värdig ålderdom

03.02.2019 kl. 15:10
Varje äldre person förtjänar en trygg ålderdom. Varje äldre person förtjänar att få hjälp när det behövs. Varje äldre person förtjänar att träffa kunnig vårdpersonal. Varje äldre person förtjänar att bli bemött med omsorg och värdighet.

Den äldre generationen har byggt upp och format Finland. Många har kämpat i krig eller på hemmafronten för att försvara vår självständighet. I det 101-åriga Finland måste det finnas respekt för de äldres trygghetskänsla. Den här veckan har trygghetskänslan för många rasat. Nu måste befolkningen återfå förtroendet för att det är tryggt att åldras i vårt land.

 

Vanvård inom äldreomsorgen är helt oacceptabelt.

Vi måste skapa ett samhälle där de äldre kan känna sig trygga, oberoende av var de bor. Det är därför nödvändigt att reda ut de missförhållanden som kommit fram hos Esperi Care i Kristinestad och ta lärdom av det. Detta borde aldrig ha fått ske, men det är bra att missförhållandena avslöjats och att Regionförvaltningsverket och Valvira reagerat. Och antagligen finns det många liknande fall runt om i landet. Det är fruktansvärt beklämmande att ett företag väljer att upprepade gånger medvetet ha för liten personalstyrka. Vi måste få ett slut på dessa ”spökvårdare” som inte existerar.

 

Vi är många som frågar oss var etiken finns i företag som agerar för att maximera egen vinst på vårdkvalitetens och de äldres bekostnad. Nu är det upp till bevis för vårdbolagen att visa att de tar lärdom av den vanvård som förekommit. Avtal ska hållas och bryter man mot överenskommelser ska det få konsekvenser. Konsekvenserna måste dessutom vara kännbara. Äldre ska kunna lita på att vården och omsorgen fungerar.

 

Det är förstås viktigt att minnas att det finns äldreboenden, såväl privata som kommunala och av tredje sektorn upprätthållna, som fungerar mycket väl. Det har vi också flere exempel på i vår egen region. Det som därtill är värt att säga högt är att vårdpersonalen gör ett fantastiskt arbete. Deras främsta bekymmer där det förekommer brister är att de är för få. Så i den debatt som nu förs ska vårdarna absolut inte skuldbeläggas. Tvärtom behöver de all uppmuntran.

 

Nu gäller det att tillsammans hitta lösningar. Den finländska befolkningen åldras och behovet av äldrevård ökar. Redan i den förra regeringen diskuterade vi en lagstadgad minimipersonaldimensionering. Samlingspartiet motsatte sig då och det slutade med en överenskommelse om att uppdagas det ett enda fall av vanvård, ja då ska personaldimensioneringen in i lag. Nu är vi där. Klart är också att vårdtyngden behöver beaktas. Dvs hur mycket vård och omsorg den äldre behöver ska påverka personaltätheten. Det säger sig själv att det behövs mycket mer personal för att exempelvis vårda dementa. SFP kräver också en äldreombudsman, vars uppgift skulle vara att övervaka de äldres rättigheter och att äldreomsorgen fungerar bra. De krav som ställs på den offentliga upphandlingen måste även ses över. Som politiska beslutsfattare både på kommunal och nationell nivå får vi också se oss i spegeln och tillsammans ta ansvar för en kvalitativ äldrevård.

 

Vi oppositionspartier ställde på fredag en interpellation till regeringen gällande äldreomsorgen. På onsdag får vi höra regeringens svar. Om Finland vill fortsätta kalla sig ett välfärdsland, ska vi kunna se till att våra äldre kan tryggas en god ålderdom.