Lyckad nominering för SFP

05.03.2019 kl. 13:53
Svenska folkpartiet går till riksdagsval med ytterst starka listor. SFP har totalt 98 kandidater i nio kretsar.
– För första gången har SFP även egna kandidater, förutom i Egentliga Finlands,  Helsingfors, Nylands och Vasa valkretsar även i Birkalands, Lapplands, Satakuntas, Tavastlands och Uleåborgs valkretsar. Vi har nu kandidater i fler valkretsar än vi någonsin tidigare haft i modern historia, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

– Kandidatbuketten är fullkomlig. Vi har en jämn könsbalans, bra åldersfördelning, en god geografisk spridning och framförallt kompetenta kandidater. Alla förutsättningar finns för  SFP att göra ett historiskt gott val, säger Guseff.

För första gången har SFP fler kvinnor än män på listorna, då kvinnorna utgör 53% av  kandidaterna. Svenska folkpartiet har som målsättning att dels göra det bästa riksdagsvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på minst 5% samt dels öka antalet SFP-mandat i riksdagen.

– Den nuvarande regeringens politik har bidragit till att medborgare nu i stor utsträckning utanför SFP:s traditionella områden kontaktat partiet för att visa sitt stöd. SFP som ett liberalt parti med fötterna på jorden och ett stort socialt hjärta som driver en ansvarsfull ekonomisk politik, svarar på de behov som nu finns. SFP kommer alltid att försvara svenskan och det tvåspråkiga Finland. Men vår politik sträcker sig även långt och brett utanför det, och det har många finskspråkiga nu märkt. Vi är det alternativ som Finland nu behöver, säger SFP:s ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Den nuvarande regeringen har varit ytterst dålig för det svenska språket och vårens riksdagsval kommer att handla om vårt tvåspråkiga Finlands framtid. Men det handlar även om framtiden för vår social- och hälsovård, utbildningen och klimatet samt mycket mer.

– I ett hurdant Finland vill vi leva i? Vilken framtid vill vi ge åt våra barn och äldre? Det bästa sättet att vara med och påverka är att rösta. jag är otroligt stolt över SFP:s fina kandidatpalett, avslutar Henriksson.