Vi måste stoppa våldet mot kvinnor nu!

08.03.2019 kl. 13:54
Vi måste se till att kvinnor och flickor i Finland som utsätts för sexuellt våld och våld i närrelationer, vågar anmäla brotten och att brottsoffren alltid bemöts med värdighet och respekt.

- Polisen, rättsväsendet och sjukvårdspersonalen borde få mer utbildning i hur man bemöter personer som utsatts för sexuellt våld och våld i närrelationer. Det handlar om synnerligen traumatiska upplevelser för brottsoffren. Polisen och rättsväsendet behöver också  mera resurser och personal för att snabbt och korrekt kunna behandla alla fall, säger Henriksson.

Finland är det näst farligaste landet i EU för kvinnor. Våldet mot kvinnor anses vara en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Finland. Våld i närrelation, våld mot kvinnor och sexuellt våld är betydande samhällsproblem med sociala, hälso- och ekonomiska följder för både individen och samhället.

- All fakta visar att våld mot kvinnor är vanligare i Finland än i övriga Norden eller Västeuropa. Det här är fullständigt oacceptabelt. Ingen ska behöva uppleva våld, känna sig otrygg eller känna misstro gentemot myndigheterna, avslutar Henriksson.

SFP arbetar för att det ska grundas åtta nya skyddshem, tre våldtäktskriscenter och en riksomfattande dygnet runt-telefontjänst för våldsoffer.