Insändare: Vi måste sätta stopp för människohandeln!

03.04.2019 kl. 15:22
I början av 2019 konstaterade Migrationsverket att antalet människor i hjälpsystemet för offer för människohandel har tredubblats på tre år. I medierna har vi fått läsa hjärtskärande berättelser om kvinnor och flickor som tvingats till sexslaveri.

Det är fruktansvärt att de mänskliga rättigheterna helt sätts på undantag på detta vis i vår värld. Polisen har konstaterat att antalet människohandelsanmälningar i Finland har ökat från 2013 till 2018. Människohandel är också  ett växande problem i Finland och det måste tas på allvar. Tack till Elpida r.f. som i söndagens ÖT (24.3) lyfter upp människohandeln i valdiskussionen.

I mitt Finland respekteras varje människas lika värde. I mitt Finland står vi upp för de mänskliga rättigheterna och jobbar för att försvara dem som är i den svagaste positionen i samhället. I mitt Finland bryr vi oss om varandra.

 

Den sittande regeringen med centern, samlingspartiet och de blå samt tidigare sannfinländarna vid rodret, har drivit en politik som blundat för människohandelsoffrens behov av bättre skydd.

Finland har förbundit sig att hjälpa människohandelns offer och se till att dessa människor inte blir offer på nytt. Här har regeringen misslyckats! Nu är det dags att hitta lösningarna. Frivilligorganisationerna gör ett oerhört viktigt jobb, och vi måste se till att de får tillräcklig finansiering. Vi behöver också mera resurser till diskrimineringsombudsmannen och polisen, så att de kan öka sitt kunnande och ge den hjälp som krävs i dessa fall. Inom social- och hälsovården behövs utbildning, så att vi ska bli bättre på att identifiera och hjälpa offer. Vi måste skapa lagstiftning som stärker människohandelsoffers rättigheter. Vi behöver också ett totalförbud mot sexköp. Det är efterfrågan som göder människohandeln.  SFP stöder de åtgärder som diskrimineringsombudsmannen föreslår i sin rapport. Det är dags att stå upp för kvinnor och flickors rättigheter på bred front. Varje människohandelsoffer är ett för mycket!

Anna-Maja Henriksson
Partiordförande,  SFP