Insändare: Vi måste hitta lösningar på problemen med FPA-taxin

03.04.2019 kl. 15:56
Regeringens taxi-reform är misslyckad. Reformen har höjt på taxiresornas pris och orsakat kaos vid de större städernas taxistolpar.

Speciellt misslyckad har reformen varit då det gäller FPA-taxin som patienter har rätt att anlita vid transport till sjukhus eller vårdinrättning. Jag tror inte att någon tycker att det nya systemet är lyckat.

Varje vecka blir jag kontaktad av människor, och träffar människor, som har haft väldigt dåliga upplevelser då det gäller just FPA-taxi systemet.

Det som upplevs verkligt problematiskt gällande FPA-taxin är att chauffören inte får vänta på kunden, då hen besöker en läkarmottagning. Därför uppstår situationer då taxin först kör 100 kilometer, kunden går till läkaren i 20 minuter, och fastän samma taxi står kvar så får kunden inte ta den bekanta taxin utan måste ta en annan. Det skapar otrygghet och förargelse. Det här är ett oerhört dåligt system ur speciellt kundens perspektiv men också med tanke på FPAs utgifter, taxiföretagarna och klimatet. Istället för att en och samma bil kör tur-retur, kör två bilar, tur-retur och sannolikt också utan kund den ena vägen.

Det står alltså klart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar kundernas behov och att det är ett slöseri med resurser. Kundernas och taxi-företagarnas missnöje visar tydligt att det behövs en förändring. Ingenting kan vara så svårt att det inte skulle gå att åtgärda. Problemen med FPA-taxin måste lösas. Nästa regering måste ta itu med denna fråga. Det är oförsvarbart att behandla människor som redan är i en svår livssituation på det här sättet.

Jag vill avsluta med att påminna om att problemet beror på systemet, inte på taxiföretagen och chaufförerna.

 

Anna-Maja Henriksson
Partiordförande, SFP