Mörkläggning av fakta hör inte hemma i en demokrati

12.04.2019 kl. 16:59
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på Helsingin Sanomats nyhet idag om att finansministeriet undanhållit riksdagen information gällande social- och hälsovårdsreformen.

Det har framkommit brister i lagförslaget om flera hundra miljoner euro.

– Riksdagen har enligt grundlagen rätt till tillräcklig information, och därför är undanhållande av information oerhört allvarligt. För att en demokrati ska kunna fungera ska politiker kunna lita på tjänstemännen. Detta fall visar stora brister i det politiska ledarskapet på ministernivå, samt dåligt omdöme av tjänstemännen, säger Henriksson

– Beredningen av vård- och landskapsreformen har varit problematisk på många sätt. Beredningen av stora reformer kan inte skötas så här och därför borde det som nu kommit fram utredas grundligt, till exempel av justitiekanslern, säger Henriksson.