SFP går till EU-val med en stark lista

23.04.2019 kl. 17:01
SFP har genom tiderna varit en aktiv aktör inom EU och så ska det vara även framöver. SFP jobbar för att EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen.
EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande.

– Det är klart att SFP behövs även på den europeiska arenan. Vi har en mycket stark kandidatlista och SFP kommer att under nästa mandatperiod arbeta för ett starkt Finland i Europa och för ett starkare medborgarnas Europa, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– SFP har under alla år i Europaparlamentet drivit en aktiv politik för ett demokratiskt, västerländskt och liberalt EU.  SFP är Finlands mest EU-vänliga parti.

Henriksson ser det som problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter i övriga partier genast efter riksdagsvalet nu kandiderar i EU-valet.

–De politiska partierna och vi politiker har ett stort ansvar i att förtroendet för vårt politiska system bibehålls. Därför är det problematiskt att så många nyvalda riksdagsledamöter bara en vecka efter riksdagsvalet genast kandiderar i EU-valet. Medborgarna borde kunna lita på att den kandidat som de röstat på tar emot sitt uppdrag då hen blir vald och börjar sköta de ärenden som hen lovat till sina väljare. Det handlar om väljarnas konsumentskydd, säger Henriksson.