Henriksson vill fortsätta leda SFP

28.04.2019 kl. 17:02
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson meddelade på partifullmäktigemötet 28.4 i Helsingfors att hon ställer upp för omval. Henriksson har fungerat som partiordförande sedan 2016.

– Jag har haft äran och glädjen att leda partiet i tre år och jag känner mig otroligt motiverad att fortsätta med det uppdraget, säger Henriksson och tillägger att det starka personliga stöd hon fick i riksdagsvalet (14545 röster) också motiverar och förpliktar.

– Jag älskar att bygga samhälle och vill leda SFP till fortsatta framgångar. De liberala, medmänskliga värderingarna behövs nu mer än någonsin, säger Henriksson.

I sitt linjetal under den allmänpolitiska debatten på partifullmäktigemötet lyfte Henriksson upp den politiska våren, SFPs goda valresultat och regeringsförhandlingarna.

– Det här riksdagsvalet var exceptionellt på många sätt. Finlands folk valde en riksdag där kvinnornas andel, 94 av 200, är högre än någonsin tidigare. Valresultat visade att det finns en efterfråga på SFPs politik. Vi står upp för allas människovärde och kommer aldrig att kompromissa i den frågan, säger Henriksson.

SFP poängterar att politik handlar om att bygga samhälle, om värderingar och förmåga att hitta kompromisser och lösningar. Få saker är så svartvita som man ibland ger sken av. Därför leder ett enkelt svar på mer komplexa frågor sällan någonstans.

– Finländarna förtjänar nu en funktionsduglig regering. Vi vill se en regering som präglas av funktionsförmåga och förtroende samt värnar om det tvåspråkiga Finland. En regering som vill arbeta tillsammans för att föra Finland framåt. En regering som koncentrerar sig på för Finland betydande frågor. Mer arbetsplatser, vettiga vård- och socialskyddsreformer, en familjeledighetsreform, fungerande äldrevård, satsningar på utbildning och forskning samt en ansvarsfull ekonomisk politik med stort socialt hjärta, säger Henriksson.

– Nästa regering har ett stort ansvar och många frågor som måste lösas. Jag är övertygad om att de här utmaningarna kan bemötas på bästa möjliga sätt med god samarbetsförmåga och förtroende för varandra, säger Henriksson.

Om fyra veckor går Finland på nytt till val då det den 26.5 är Europaparlamentsval. SFP går till val med en lista på 20 kandidater, varav nio är kvinnor och elva män. Medelåldern är 39 år. Sju av kandidaterna är under 30 år gamla.

–  Vi har en mycket stark kandidatlista och SFP kommer att under nästa mandatperiod arbeta för ett starkt Finland i Europa och för ett starkare medborgarnas Europa. Jag är övertygad om att var och en av våra kandidater skulle vara en ypperlig Europaparlamentariker, säger Henriksson.

Svenska folkpartiet väljer partiordförande på partidagen den 7-9.6 i Vasa.