ÖT: SFP vill bygga medborgarnas Europa

19.05.2019 kl. 11:00
Det är roligt att vara tillbaka här i krönikaspalten igen efter riksdagsvalet i april. Jag vill börja med att tacka för det stora stöd SFP fick i Vasa valkrets. Med närmare 53 000 röster blev det ett historiskt val för vår del, då SFP första gången någonsin blev det största partiet i valkretsen.

Vi återtog det fjärde mandatet med bred marginal och jag är glad att nu ha sällskap av Joakim Strand, Mikko Ollikainen och Anders Norrback i vår riksdagsgrupp. För min egen del vill jag också rikta ett ödmjukt tack för förnyat förtroende och för det gedigna stöd jag fick i valet.

 

Efter riksdagsval följer regeringsförhandlingar. Förra veckans onsdag blev det klart att regeringssonderare Antti Rinne (SDP) bjöd in SFP tillsammans med Centern, Gröna och Vänsterförbundet för att förhandla om nästa regeringsprogram. För min egen del betyder det att jag spenderar mina dagar och veckor på Ständerhuset. Stämningen är god. Nu gäller det att bygga framtiden så att det bland annat skapas fler arbetsplatser, att vi kan satsa på skola och utbildning och att vi fortsätter jobba för ett företagarvänligt Finland och får till stånd en vettig vårdreform. Det slutliga beslutet om SFP deltar i Rinnes regering fattar vi när förhandlingsresultatet är klart.

 

Samtidigt ska vi minnas att vi har ett annat viktigt val framför oss. Om drygt en vecka väljer vi Finlands tretton europaparlamentariker. EU ska verka för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. Den Europeiska unionen är världens mest lyckade fredsprojekt och fredens betydelse är lika stor idag som när EU skapades. Populismens och den nationalistiska extremhögerns framfart i många länder hotar den västerländska demokratin såväl innanför som utanför Europa. Vi måste stå upp för de liberala, västerländska värderingarna och rättsstaten. SFP vill skapa ett Europa där vi tillsammans arbetar för en bättre vardag för oss alla. Ett medborgarnas Europa. Var för sig är alla EU-länder små – tillsammans är vi starka.

 

SFP har under hela Finlands EU-medlemskap varit en aktiv aktör på det europeiska planet och vi har med stolthet kunnat se hur våra representanter hållit fanan högt i Bryssel. Vi är vana att göra vår röst hörd och vår röst behövs. En röst på SFP är en röst för öppenhet och demokrati, för fred, frihandel och mänskliga rättigheter, för studerandeutbyte, för mer samarbete över nationsgränserna samt för gemensamma lösningar på globala utmaningar.

 

Därutöver har SFP en särskild uppgift i att i Europa representera det svenska i Finland. SFP har alltid varit den finlandssvenska rösten i Europaparlamentet. Vi lyfter upp de frågor som är av särskild betydelse för våra finlandssvenska områden, som exempelvis skärgården, fisket, skarven och vad det överlag innebär att vara en språklig minoritet.

 

Jag hoppas att alla går och röstar också i detta val. När ni på söndagen 26 maj kommer hem från sommarstugan kan ni kurva in via vallokalen. Har du svårt att gå och rösta på valdagen – gå och förhandsrösta istället. Inget ska tas för givet. Just din röst är viktig!